Gaat jouw gemeente voor Groene Schoolpleinen?

januari 20, 2021

Gaat jouw gemeente voor Groene Schoolpleinen?

Alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025, daar willen we naartoe! Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Gaat jouw gemeente ook voor groene schoolpleinen? In 2021 zijn wij op zoek naar drie gemeenten in Overijssel die een actieve samenwerking willen aangaan met het programma Groene Schoolpleinen. Samen stimuleren we de scholen in jouw gemeente om het schoolplein te vergroenen.

Een groen schoolplein draagt bij aan verschillende gemeentelijke opgaven, zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale kwaliteit, welzijn en gezondheid. Groene schoolpleinen bieden daarmee een geweldige kans voor je gemeente. Afgelopen jaren zijn ruim 100 Overijsselse scholen begonnen met het vergroenen van hun schoolplein. Een fantastisch resultaat!

Vorig jaar is het programma Groene Schoolpleinen Overijssel met vijf gemeenten een partnerschap aangegaan: Enschede, Hellendoorn, Hof van Twente, Oldenzaal en Raalte. In 2021 zijn wij op zoek naar drie nieuwe gemeenten in Overijssel die hun schoolpleinen willen vergroenen.

Waarom partnergemeente Groene Schoolpleinen?
Als partnergemeente Groene Schoolpleinen werk je aan groene, gezonde speelplekken voor alle kinderen binnen je gemeente. De partnergemeenten van 2020 zijn erg enthousiast: “Fijn om groene schoolpleinen hoog op de agenda te houden door regelmatig overleg”, “Het is nuttig om samen te kijken welke afdelingen binnen de gemeente er nog meer bij betrokken kunnen worden” en “Fijn om inhoudelijke kennis te kunnen benutten.”

Het partnerschap heeft bij deze gemeenten geleid tot:

 • agendering: groene schoolpleinen staan expliciet genoemd in relevante gemeentelijke plannen
 • een ambtelijk en bestuurlijk gedragen plan van aanpak
 • een duidelijk ambtelijk aanspreekpunt voor de scholen en voor collega’s binnen de gemeente
 • informatiebijeenkomsten voor scholen
 • een gemeentelijke financiële regeling voor scholen die willen vergroenen
 • Wat bieden wij?

  Vanuit het programmateam Groene Schoolpleinen helpen wij jouw gemeente bij het maken van een op maat gemaakt plan van aanpak om alle scholen mee te krijgen. Wij zetten onze expertise en ons netwerk graag in om samen met jou te werken aan ‘alle schoolpleinen groen’ binnen jouw gemeente.

   Wij bieden:

  • Ondersteuning bij het opzetten van een gemeentelijk plan van aanpak, met o.a. aandacht voor de volgende vraagstukken:
    • Wat zijn de ambities en (meekoppel)kansen binnen de gemeente?
    • Hoe bereiken en activeren we de scholen?
    • Wat is de rol van de gemeente en welke andere lokale partijen kunnen bijdragen?
  • Concrete ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van de gemeentelijke aanpak. Denk aan:
    • Ondersteuning bij de startbijeenkomst voor scholen
    • Inspirerende fietsexcursie langs goede voorbeelden
    • Verdiepende sessies over bijv. financiën, educatie en beheer
  • Inzicht in successen en valkuilen bij het ontwerp en de realisatie van een groen schoolplein
  • Kennis van het proces om te komen tot een kwalitatief groen plein
  • Kennis van het proces om het plein duurzaam te gebruiken en beheren
  • Digitale toolbox met o.a. een stappenplan voor scholen
  • Warm netwerk van experts die in te zetten zijn bij het proces, het ontwerp en de realisatie
  • Tips voor het optimaal educatief ontwerpen van het plein
  • Een programma dat scholen stimuleert en toerust om hun groene schoolplein te gebruiken voor educatie
  • Extra ondersteuning bij het betrekken van scholen in lage SES wijken
  • Ondersteuning bij aanvraag van subsidie bij Provincie Overijssel

 • Wat vragen wij?

  • Enthousiasme vanuit de gemeente om aan de slag te gaan met groene schoolpleinen
  • Beschikbaarheid van een gemeente ambtenaar die aanspreekpunt is en tijd vrijmaakt om mee te werken aan groene schoolpleinen
  • Bereidheid om intern en extern op zoek te gaan naar (financiële) kansen zoals:
    • Menskracht, inzet machines bij de realisatie en/of beheer
    • Plantgoed, boomstammen e.d.
    • Cofinanciering
    • Collectieve inkoop

 • Aanmelding en selectie

  Aanmelden van uw gemeente kan tot 19 februari via dit aanmeldformulier. In de week van 1 maart maken wij een selectie, mogelijk benaderen wij je die week telefonisch met een aantal aanvullende vragen. Selectie vindt plaats op basis van de ingevulde vragenlijst en geografische spreiding.

  NB! Op dit moment staat ook de vraag uit voor gemeenten die willen werken aan een Natuur voor Elkaar – gemeenteplan. Daarmee werk je aan een meerjarig plan waarin gemeentelijke ambities, doelen en concrete acties zijn uitgewerkt op het gebied van beleven, beschermen en benutten van natuur. Groene schoolpleinen is één van de acties die in zo’n plan passen. Wij gaan er daarom vanuit dat gemeenten die gaan werken aan een Natuur voor Elkaar-gemeenteplan niet ook partnergemeente Groene Schoolpleinen worden.

 

Programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel
Samen met haar groene partners heeft provincie Overijssel de ambitie om alle schoolpleinen in Overijssel in 2025 te vergroenen. Stichting Springzaad, IVN Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel willen de komende jaren samen met de provincie en andere partners scholen ondersteunen in dit proces. We willen graag een netwerk tot stand brengen waarin we elkaar in Overijssel kunnen inspireren, enthousiasmeren en waar nodig de helpende hand bieden.

Natuur voor Elkaar
Het vergroenen van schoolpleinen is één van de acties van de uitvoering van het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ dat met diverse partners is opgesteld. Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein! Doe jij ook mee?

Voor vragen kun je contact opnemen met het programmateam Groene Schoolpleinen: groeneschoolpleinen@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Meer weten?