Energie met natuur

Natuurinclusieve Energietransitie

Het klimaatprobleem vraagt dringend om maatregelen, zoals extra zonnevelden en windmolens. Tegelijk hebben we ook een biodiversiteitcrisis. Hoe kunnen we de energietransitie zo organiseren dat de natuur geen schade leidt, maar juist meeprofiteert?

De klimaatcrisis vraagt dringend om actie op alle fronten. Daarbij hoort een hoog ambitieniveau voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het is onvermijdelijk dat ons landschap daardoor verandert en ecosystemen worden beïnvloed. Maar ook de natuur en het landschap staan in Nederland onder grote, toenemende druk. Ziedaar de uitdaging in de energietransitie: een snelle opschaling van hernieuwbare energieopwekking én ervoor zorgen dat regio’s aantrekkelijk en leefbaar blijven voor mens en natuur.

Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar er zijn volop kansen om ecologische en landschappelijke waarden juist te versterken in de energietransitie. Op deze pagina vind je informatie en inspiratie om stappen te zetten naar een natuurinclusieve energietransitie.

Duurzame energie opwekken én de natuur versterken? Zo doe je dat!

De energietransitie én de natuur hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Sterker nog: ze kunnen heel goed samengaan. In deze video laten we een aantal voorbeelden zien van hoe je duurzame energie kunt opwekken en tegelijkertijd de biodiversiteit een boost kunt geven!

Welkomstkaart: Biodiversiteit in je zonneveld, hoe doe je dat?

In onze welkomstkaart geven we je handvatten hoe je een zonneveld meer biodivers kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan praktische tips over licht- en regeninval, welke nestgelegenheden je kunt creëren voor verschillende diersoorten en waar je aan moet denken bij het planten en beheren van kruidenrijke vegetatie.

Bekijk de welkomstkaart voor biodiverse zonnevelden hier!

Wegwijzer Energie in het Overijssels landschap

De energietransitie als motor voor gebiedsontwikkeling met kwaliteit! Hoe? Door groene ontwerpprincipes mee te nemen in de Regionale Energiestrategie. Landschap Overijssel (LO), Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) hebben deze groene ontwerpprincipes vastgelegd in de ‘Wegwijzer Energie in het Overijsselse Landschap’.

De energietransitie moet geen bedreiging vormen maar juist kansen bieden voor de natuur en het landschap. Wij pleiten daarom voor het toepassen van vijf groene ontwerpprincipes. Zo adviseren we beide RESsen fors in te zetten op besparen, een strategie te voeren om alle daken van zonnepanelen te voorzien, regie te voeren op grootschalige energieprojecten en slimme combinaties te maken met andere maatschappelijke opgaven.

Bekijk de wegwijzer hier!

 

Energietuinen

Een Energietuin is een multifunctionele plek waar gezelligheid, natuur, recreatie en de opwek van schone energie hand in hand gaan. De Natuur en Milieufederaties bedachten dit concept om te werken aan de klimaatdoelen en tegelijk te kunnen blijven genieten van ons landschap en de natuur. Op dit moment zijn er vier Energietuinen in ontwikkeling, waarvan één in Wijhe. En dat is nog maar het begin van de beweging: de inzet is dat veel meer duurzame energieprojecten beleefbaar en multifunctioneel worden. Lees meer over Energietuinen of bekijk onze handige toolkit.

Windbos

Meer bos om de biodiversiteit te versterken, en windmolens om onze energiedoelstellingen te halen: Door deze twee te combineren is het concept Windbos ontstaan, waarmee we de transitie naar een duurzame maatschappij realiseren en de klimaatverandering terug kunnen dringen.

Met een Windbos combineren we windturbines met de aanplant van nieuw bos. Hierin kunnen we wandelen en spelen. Daarnaast kunnen we met het windbos ook oude landschapselementen herstellen, zijn er combinaties van bos en landbouw mogelijk én we wekken duurzaam nieuwe energie op! Er zijn provinciale middelen ter beschikbaar ter ondersteuning van het ontwerp en de inrichting van dergelijke energiegebieden.

Meer weten over natuurinclusieve energietransitie? Bekijk de website van de Natuur en Milieufederaties voor tips, podcasts, handreikingen en nog veel meer!

Meer weten?