Nalatenschap

Nalatenschap

Je kunt Natuur en Milieu Overijssel in je testament opnemen. Zo komt jouw geld ook na jouw dood ten goede aan onze missie: Overijssel mooi en duurzaam maken.

Geen erfbelasting

We zijn door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) en betalen daardoor geen erfbelasting. Je nalatenschap komt dus helemaal ten goede aan het gezonder en duurzamer maken van Overijssel.

Natuur en Milieu Overijssel opnemen in je testament

Zodra je iemand anders dan jouw wettige erfgenamen laat delen in je nalatenschap, dan is een testament noodzakelijk. Deze kun je laten opmaken bij een notaris. Je kunt Natuur en Milieu Overijssel op verschillende manieren in je testament opnemen.

Erfstelling
Kies je voor een erfstelling, dan geef je in je testament aan dat je ons tot erfgenaam benoemt voor een deel van jouw nalatenschap. Jij bepaalt een percentage van de erfenis dat wij ontvangen. Laat je hierbij altijd adviseren door een notaris. In je testament kun je de volgende tekst gebruiken.

“Ik benoem tot mijn erfgenaam Stichting Natuur en Milieu Overijssel, gevestigd te Zwolle.”

Legaat
Je kunt ook kiezen voor een legaat. In dit geval neem je in je testament op dat wij een bepaald bedrag in geld zullen ontvangen. Laat je altijd adviseren door een notaris. Hiervoor kun je de volgende tekst opnemen in je testament.

“Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan Stichting Natuur en Milieu Overijssel, gevestigd te Zwolle, een bedrag in contanten groot [cijfer] euro.”

Wat doen we met jouw geld?

Wij willen graag dat je weet waaraan we jouw gift besteden en dat je daarover tevreden bent. Daarom komen we graag in contact om te overleggen over een bestemming die bij jou past en die bijdraagt aan onze doelstellingen.

Bij bedragen onder de € 500, – kun je ervan uitgaan dat we die gebruiken we om ons dagelijks werk in zo goed en effectief mogelijk uit te voeren.

Bedragen vanaf €500, – kun je als donateur een gerichte bestemming meegeven die past in de missie van Natuur en Milieu Overijssel. Wij zullen dan samen kijken hoe we een zo concreet mogelijke invulling kunnen geven aan de door jou gekozen bestemming.

Wil je Natuur en Milieu Overijssel een bedrag nalaten van € 50.000 of meer, dan kun je een ‘fonds op naam’ oprichten. Een fonds op naam is een schenking aan een ANBI erkende instelling als hoofdfonds. Natuur en Milieu Overijssel is in dit geval het hoofdfonds. Je geeft Natuur en Milieu Overijssel met het fonds op naam een gerichte opdracht om jouw gift aan een specifiek doel te besteden dat binnen de missie van Natuur en Milieu Overijssel

Vragen?

Heb je vragen over of vind je het prettig om de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek te bespreken? Neem dan vrijblijvend contact op met onze controller Sylvia ter Heegde. Zij kan ook gegevens verschaffen zoals onze Statutaire naam en bankrekeningnummer. Voor technische vragen over schenken of nalaten kun je terecht bij je notaris.