Kennisbank Duurzame Energie Overijssel

Kennisbank Duurzame Energie Overijssel

Zodat lokale initiatieven en gemeenten niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden als het om energieprojecten gaat, hebben we een kennisbank samengesteld. In deze kennisbank vind je draaiboeken, tips en voorbeelddocumenten.

 • Zonne-energie

  De verschillende exploitatievarianten van zonne-energie

  • Beslisboom zon. In de beslisboom is een flowchart opgenomen met acht relatief eenvoudige vragen. Wanneer je deze beantwoordt, krijg je direct een indicatie van welke financiële constructies het meest voordelig zullen uitpakken. In de beslisboom wordt een afweging gemaakt tussen de SDE+, de postcoderoosregeling en salderen, al dan niet in combinatie met verkoop van het systeem na 10 tot 15 jaar.  Meer informatie over de achtergrond van de opbouw van business cases en de aannames die in de beslisboom zijn gedaan, lees je hier.
  • E-learning collectief zonproject. Ben je van plan een collectief zonproject te realiseren? Sinds kort is er een online leermodule waarmee je alle stappen doorloopt voor het realiseren van een collectief zonproject. Kijk op de Kennisbank van Hieropgewekt en doorloop de online leermodule.
  • Gedragscode zon op land. Ga je een zonneveld ontwikkelen, let dan op de gedragscode zon op land.

  Ruimtelijke inpassing zonnevelden
  De initiatieven voor de aanleg van zonnevelden in de groene omgeving nemen toe. Veelal is er nog geen beleid ontwikkeld. Hierbij drie documenten:

  Zon op dak

  • Als je zonnepanelen legt op andersmans dak, moet je daarvoor goede afspraken maken. Lees hier hoe je het recht van opstal regelt en bekijk voorbeeldcontracten.
  • Wie is verantwoordelijk voor het verzekeren van de installatie? En tegen welk type schade kan je je verzekeren? Hier lees je hoe je alles goed verzekerd.


  Kengetallen zon

  Onder ‘grootschalige Zon-PV’ worden grond-gebonden, dak-gebonden en op water drijvende zonneparken verstaan, met een vermogen van (meestal) meer dan 1 MWp. In dit document vind je de technische informatie en kengetallen over grootschalige zonne-energie projecten.

 • Windenergie

  Windenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Een windproject realiseren is echter een langdurig en gecompliceerd project. Een gemiddelde aanlooptijd van 7 jaar, omvangrijke investeringen en de kans dat plannen vastlopen is de reden dat veel coöperaties zich niet wagen aan windprojecten. Jammer, want juist lokale coöperaties kunnen werken aan draagvlak bij bewoners en er voor zorgen dat het rendement van de windmolens de lokale gemeenschap ten goede komen

  Kenniscentrum Wind op Land
  De Natuur en Milieufederaties en Natuur&Milieu hebben www.windopland.info opgezet. Een digitaal platform waar kennis en ervaringen worden gedeeld over windenergie. Alle aspecten van windenergie komen aan de orde o.a. participatie, locatiekeuze, ecologische aspecten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

  Kengetallen wind
  Onder ‘windenergie op land’ vallen de grote windturbines of windparken, waarmee elektriciteit wordt opgewekt die direct op het openbare elektriciteitsnet wordt ingevoed. In dit document vind je de technische informatie en kengetallen over wind energie.

  Miniwindturbines
  Regelmatig duiken er nieuwe concepten op van miniwindturbines (kleine windmolens). Deze worden soms aangeprezen als een goed alternatief voor de moderne steeds groter wordende windturbines, maar hoe rendabel is zo’n kleine molen? In dit document vind je wat kengetallen.

  Overige handreikingen:

  Toolbox omgevingsparticipatie bij windenergie
  De Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft in opdracht van het Min. van EZ een rapport geschreven over participatie bij windenergie. Centrale vraag is: hoe kan de besluitvorming zo worden ingericht dat de kans op confrontatie afneemt en de kans op acceptatie groter wordt. Een interessant rapport voor een ieder die bij windenergieprojecten betrokken is. Download het handboek hier.

 • Waterkracht

  Het gebruik van water voor energieopwekking kan in de energietransitie een belangrijke rol spelen. De mogelijkheden voor waterkracht in Overijssel zijn echter beperkt. Er is relatief weinig stromend water dat voldoende constant, met voldoende snelheid en voldoende omvang stroomt.

  Waterkracht is de energie die wordt opgewekt uit stromend water. In het verleden werd met waterkracht mechanische energie opgewekt; tegenwoordig produceren waterkrachtcentrales direct elektriciteit. Wat levert zo’n centrale eigenlijk op? In dit document vind je wat kengetallen.

  Initiatieven in Overijssel
  Momenteel hebben enkele lokale energie initiatieven in Overijssel plannen voor waterkracht projecten. Het gaat om Groen Gebogen (Dalfsen), Duurzaam Noord Deurningen en het project Beekstroom (Hof van Twente).

  Initiatieven buiten Overijssel
  Buiten onze provincie zijn twee interessante waterkrachtprojecten, in respectievelijk Sint-Michielsgestel en Doesburg.

 • Warmte

  De komende jaren gaan steeds meer huizen en wijken van het aardgas af.

  • Gemeenten maken hiervoor een warmtetransitievisie, dit document geeft aanbevelingen voor het maken van deze warmtetransitievisies.
  • Hoe initiatieven en gemeenten kunnen samenwerken in de warmtetransitie, en een aantal mooie voorbeelden, vind je hier.
  • Dit rapport beschrijft 20 lessen uit de praktijk
  • Meer geleerde lessen van warmtecoöperaties vind je hier of in het kennisdossier van Hieropgewekt.

 • Energiebesparing

  Als lokaal initiatief kun je veel doen om mensen bewust te maken van hoe ze energie kunnen besparen. Informatie over energiebesparing vind je hier.

 • Financiering en subsidies

  • Provinciale opstartsubsidie voor lokale energie-initiatieven
  • Initiatieven die al verder zijn kunnen voor ontwikkelfinanciering gebruik maken van LEI-F
  • Aan wie gaat de coöperatie eigenlijk energie leveren? En wat is het verdienmodel voor de leden? Informatie en eenvoudige infographics vind je hier. Bovenop de energieprijs, kun je als energie-initiatief gebruik maken van SCE-subsidie (vervanger van de postcoderoos) of SDE++-subsidie. De SCE-subsidie is speciaal voor energie-initiatieven die omwonenden willen laten deelnemen in projecten van beperkte omvang (zon, wind en mogelijk waterkracht). Voor meer grootschalige opwek kun je gebruik maken van SDE-subsidie.

 • Subsidie Collectieve Opwek (SCE).

  Met de nieuwe SCE-regeling kunnen omwonenden (in plaats van op eigen dak of grond) deelnemen aan opwekinstallaties voor duurzame energie in hun directe omgeving. Deze regeling vervangt de postcoderoosregeling.
  – In deze presentatie vind je meer informatie over de nieuwe subsidieregeling.
  Kennisdossier SCE regeling (nieuwe postcoderoos) . Bekijk ook deze informatie over SCE in het kort
  – Veel informatie en de mogelijkheid om aan te vragen zijn te vinden op deze pagina van RVO

  SDE++ Subsidie
  Informatie over de SDE-subsidie is te vinden op deze pagina van RVO of op deze website van HierOpgewekt 

  Geld- en energiestromen
  Aan wie gaat de coöperatie eigenlijk energie leveren? En wat is het verdienmodel voor de leden? Informatie en eenvoudige infographics vind je hier.

 • Samenwerking met de overheid

  Gemeente
  Energiecoöperaties zijn voor gemeenten onmisbaar om te kunnen overschakelen op duurzame energie. Alleen weten beide partijen zich niet altijd raad met elkaar. Een goede samenwerking tussen coöperatie en gemeente is essentieel. Lees hier meer over de samenwerking met de gemeente.

  Een werkgroep van lokale energie-initiatieven, overheden in West-Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel heeft omschreven hoe gemeenten lokaal eigendom, en dus lokale initiatieven, kunnen faciliteren. Bekijk dit rapport en de verder uitgewerkte menukaart.

  Regionale energiestrategie
  In de Regionale Energie Strategieën (RES) die in 2021 worden opgeleverd staat hoe gemeenten willen omgaan met grootschalige opwek van energie. Bijvoorbeeld wat betreft zoeklocaties voor zon en wind, en de rol van lokaal eigendom.

  Lees hier over het beleid van de regio West-Overijssel en over dat van Twente

 • Netcapaciteit

  Wat je moet weten van de netbeheerder:
  Als je elektriciteit gaat produceren en terug levert aan het net, heb je altijd te maken met een netbeheerder. Op de website van Hieropgewekt vind je de belangrijkste zaken op een rijtje.

  • Hier vind je een overzicht van de verschillende soorten netaansluitingen (6 november 2018)
  • Een overzicht van de netcapaciteit vind je hier
  • Door projecten te koppelen, kan de netcapaciteit beter benut worden, en kun je mogelijk kosten besparen. Lees hier meer over in de Handreiking Systeemintegratie van EnergieSamen