Twee leden Raad van Toezicht

Gezocht: Twee leden voor de Raad van Toezicht

Natuur en Milieu Overijssel draagt bij aan een mooier en duurzaam Overijssel met inspirerende projecten op het gebied van klimaat, biodiversiteit en circulaire economie. Samen met bewoners, bedrijven en overheden nemen wij het initiatief voor een duurzame samenleving, waar mensen in balans zijn met hun leefomgeving: nu en in de toekomst.  

Natuur en Milieu Overijssel is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden die, vanuit hun verschillende expertises, betrokken zijn bij de ideële doelstellingen van de stichting Natuur en Milieu Overijssel.  

Profiel Raad van Toezicht

Een lid van de Raad van Toezicht: 

 • Heeft brede maatschappelijke belangstelling  
 • Heeft affiniteit met de doelstellingen en de activiteiten van Natuur en Milieu Overijssel 
 • Is in staat om een volwaardig gesprekspartner te zijn op strategisch niveau 
 • Heeft een analytisch inzicht en oordeelsvermogen 
 • Stelt zich positief kritisch op en staat open voor feedback  
 • Brengt kennis en relevante netwerken in 
 • Onderschrijft de “good-governance” code 

Daarnaast is in de Raad van Toezicht kennis van organisatieontwikkeling, management, personeelsbeleid en financiën vertegenwoordigd.  De Raad streeft wat betreft samenstelling naar diversiteit in levensfase, gender, culturele achtergrond, ervaring en woonregio. 

Profiel nieuwe leden

De Raad van Toezicht zoekt twee leden, waarbij in elk geval de volgende aspecten vertegenwoordigd zijn: 

 • Eén van deze leden wordt lid van de auditcommissie en heeft financiële kennis, die relevant is voor een projectgerichte organisatie 
 • Voor één deze leden is geen specifieke ervaring op bestuurlijk niveau noodzakelijk, maar heeft “junior”-profiel  

Naast deze eisen zijn er de volgende wensen: 

 • Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden nadrukkelijk gekeken naar kandidaten die de diversiteit vergroten 
 • Expertise en netwerk (op hoofdlijnen) met één van de werkvelden van NMO (klimaat, biodiversiteit of circulaire economie) 
 • Een achtergrond in het openbaar bestuur of bedrijfsleven 

Vergaderingen en vergoedingen

De Raad van Toezicht vergadert circa vijf keer per jaar in Zwolle. Daarnaast zijn er enkele formele of informele bijeenkomsten waarbij het wenselijk is dat leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. De leden van de Raad ontvangen een bescheiden vergoeding als tegemoetkoming in de onkosten. 

Meer informatie en solliciteren

Uw sollicitatie zien we graag uiterlijk 28 november tegemoet. Stuur uw sollicitatiebrief en CV op naar Natuur en Milieu Overijssel, t.a.v. mevrouw D. Kisjes via d.kisjes@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 • Directeur/bestuurder Matthijs Nijboer tel.: 06-27870165
 • Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Anneke Beukers, tel.: 06-29542855.