Projectcoördinator lokale energie-initiatieven

Projectcoördinator lokale energie-initiatieven

Om lokale energie-initiatieven te ondersteunen bij projectontwikkeling zoekt Natuur en Milieu Overijssel tijdelijk een projectcoördinator lokale energie-initiatieven. Samen met onze partners binnen de alliantie Nieuwe Energie Overijssel willen wij lokale energie-initiatieven actief faciliteren bij projectontwikkeling en zo hun realisatiekracht vergroten.

Sinds 1 mei kunnen lokale energie-initiatieven gebruik maken van de LEI-F (Lokale Energie-Initiatieven Financiering): een instrument binnen Energiefonds Overijssel bedoeld voor de ontwikkelfase van lokale energie-initiatieven. Één van de kerntaken van de projectcoördinator is om de lokale initiatieven te ondersteunen bij het indienen van een succesvolle aanvraag voor de LEI-F. Op die manier willen wij bijdragen aan de ambitie van 50% lokaal eigenaarschap bij duurzame energieopwekking uit het Klimaatakkoord.

Wat ga je doen?
Als projectcoördinator faciliteer je inhoudelijke ondersteuning van lokale energie-initiatieven bij projectontwikkeling. Je helpt lokale initiatiefnemers vanuit jouw onafhankelijke positie om hun ontwikkelvragen scherp te krijgen. Je koppelt ontwikkelbehoeften van lokale energie-initiatieven aan (lokale) partijen met de juiste expertise om de ontwikkeling van lokale energieprojecten verder te brengen. Je bouwt en onderhoudt daartoe het netwerk van experts en brengt aanwezige kennis en kunde in kaart. Het netwerk van lokale energie-initiatieven en het expertise-aanbod onderhoud je proactief. Jij bent het centrale aanspreekpunt voor initiatieven die op zoek zijn naar expertise voor de realisatie van hun project en voor initiatieven die gebruik willen maken van LEI-F. Je helpt hen een kwalitatief goede aanvraag voor ontwikkelfinanciering te doen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het overzicht van de lokale energie-initiatieven in Overijssel.

Je werkt samen met een team binnen Natuur en Milieu Overijssel dat zich bezig houdt met klimaat en energie. Natuur en Milieu Overijssel is binnen de alliantie Nieuwe Energie Overijssel trekker van het cluster lokale energie-initiatieven. Je werkt binnen deze alliantie actief en nauw samen met de verschillende partners in het cluster.

Wat breng jij mee?
Je beschikt over relevante ervaring op het gebied van (lokale) energieprojecten. Je hebt generalistische kennis van alle facetten die aan bod komen bij de ontwikkeling van (lokale) energieprojecten: Je weet een business case te doorgronden; hebt ervaring met ruimtelijke inpassing en onderzoek; bent op de hoogte van vergunningen, organisatie-participatie en het creëren van lokaal draagvlak; bent op de hoogte van financieringsmogelijkheden; kunt de planning doorgronden; bent op de hoogte van de (problematiek rondom) netwerkaansluiting; etc. Kortom: Je bent in staat om een snelle analyse te maken van ontwikkelvragen van lokale energie-initiatieven. Je voelt je prettig in de rol van verbinder en coördinator. Je behoudt overzicht en kunt makkelijk schakelen. Je werkt nauwkeurig en bent in staat om een effectieve portfoliomanagement administratie op te zetten en bij te houden. Je weet van aanpakken en van afmaken. Je bent een goede gesprekspartner voor zowel lokale initiatiefnemers als experts en professionals in het veld. Je hebt geen schroom om te zeggen waar het op staat, maar doet dit tactvol. Je bent je bewust van je onafhankelijke rol en handelt hiernaar.

Verder heb je:

  • een hbo/academisch werk- en denkniveau;
  • aantoonbare kennis van projectontwikkeling in het werkveld van lokale energie-initiatieven;
  • ruime ervaring als projectleider/coördinator/procesbegeleider;
  • een maatschappelijk ondernemende en samenwerkingsgerichte instelling;
  • een goed analytisch denkvermogen;
  • goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht in woord.

Over Natuur en Milieu Overijssel en de alliantie Nieuwe Energie Overijssel
Samen voor een mooi en duurzaam Overijssel. Daar staat Natuur en Milieu Overijssel voor. Om deze effecten te realiseren wordt ingezet op het bereiken van zoveel mogelijk Overijsselaars, het versterken van het maatschappelijk middenveld, het verduurzamen van bedrijven en het verduurzamen van overheden. Als kernpartner van de alliantie Nieuwe Energie Overijssel coördineren wij dan ook de ondersteuning voor lokale energie-initiatieven en werken we in brede zin aan een duurzaam energiebeleid in Overijssel.

Wij bieden
De vacature betreft een tijdelijke functie die op twee manieren kan worden ingevuld: als opdracht of als tijdelijk dienstverband bij NMO. De opdracht of aanstelling is in eerste instantie voor 10 maanden en loopt maximaal tot eind 2023. De omvang van de functie is gemiddeld 20 uur per week.

Solliciteren
Is deze opdracht iets voor jou? Reageer dan voor 1 juni door je CV en motivatiebrief te sturen naar Linda van IJzendoorn (ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl). Mogelijk geschikte kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een digitaal of fysiek gesprek. De selectie vindt plaats in samenwerking met Energiefonds Overijssel en de provincie Overijssel. Voor vragen over de opdracht en de selectieprocedure kun je terecht bij Linda van IJzendoorn.

Download hier de vacature

 

 

 

Wil je meer weten of solliciteren? Neem contact op met:

Profiel Lise Notenboom

Lise Notenboom

Strategisch Communicatieadviseur