Monitoringsvrijwilliger Salland Loont

Interesse in vogels, vlinders en/of planten? Kom monitoren bij Salland Loont

Steeds meer boeren zetten zich in om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Zo ook de Sallandse boeren uit het project Salland Loont: zij reserveren een bepaald deel van hun land om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Denk daarbij aan het de aanleg en het beheer van poelen, bomenrijen, bloemenstroken en kruidenrijke percelen of randen. Om te kijken wat het effect is van deze maatregelen, worden vlinders en plantensoorten geteld op de boerenpercelen. Voor dit project zoeken we regelmatig nieuwe vrijwilligers. De deelnemende boerenbedrijven bevinden zich grofweg in de driehoek Wijhe – Raalte – Heino.

Vlinder- en plantenmonitoring

Van begin april tot eind september gaan de vrijwilligers wekelijks het land op om de vlinders te tellen. Als het zonnetje schijnt tenminste, anders laten de vlinders zich niet zien. De vlinders worden gemonitord volgens de methode Meetnet Dagvlinders van de Vlinderstichting. De kruiden worden eens per jaar geïnventariseerd volgens de methode Nectarindex van Floron. Los van de reistijd duurt het monitoren ongeveer één à twee uur per keer. Je hoeft geen vlinder- of plantenexpert te zijn om mee te doen! Iedereen kan het leren, en nieuwe vrijwilligers komen bovendien terecht bij een ervaren vlindergroepje.  

Vrijwilligers Cor & Pieternel monitoren vlinders

 

Vogelmonitoring

Ook de boerenlandvogels worden gemonitord in dit project. Dit gebeurt volgens de methode Meetnet Agrarische Soorten van Sovon. Vier keer per jaar, tussen begin april en eind juli, gaan de vrijwilligersgroepjes in alle vroegte op pad. In de eerste paar uur na zonsopgang tellen zij op vaste punten alle vogels die ze zien of horen. Het is dan ook handig als je al enige ervaring hebt met het herkennen van vogels.

Vrijwilligers Rino, René en Reinout monitoren boerenlandvogels

Resultaten

Aan het einde van het seizoen, in oktober, organiseren we vaak een slotbijeenkomst. Alle vogelaars, vlinderaars, plantentellers en boeren die mee doen in dit project komen dan bij elkaar om de resultaten van het afgelopen jaar te bespreken. Dit zijn heel leuke en waardevolle bijeenkomsten. Het is natuurlijk interessant om te zien wat er allemaal rondvliegt in het gebied en het effect te zien van de maatregelen die de boeren nemen. Daarnaast is het contact tussen boeren en vrijwilligers heel waardevol: je kijkt eens door elkaars ogen en komt met elkaar in gesprek over de gemene delers, zoals de liefde voor het Sallandse landschap.

Is je interesse gewekt?

Lijkt het je leuk om voor het project Salland Loont monitoringsvrijwilliger te worden? Neem dan vrijblijvend contact op met vrijwilligerscoördinator Ilse Postma via de gegevens onderaan deze pagina.

Over Salland Loont

Binnen het project Salland Loont zoeken we een nieuwe vorm waarbij natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Dertig boeren in Salland-Noord hebben via Salland Loont een bedrijfsnatuurplan opgesteld. Dat plan voeren ze de komende jaren uit. Op 5 tot 10% van hun landerijen nemen ze specifieke maatregelen voor meer biodiversiteit. Naast vlinders en kruiden worden er ook boerenlandvogels geteld. Het project Salland Loont is natuurlijk waardevol voor de biodiversiteit en natuur, maar ook de inwoners van het gebied. “Boeren en burgers” in Salland Noord gaan met elkaar in gesprek gaan over natuurbeheer in agrarisch gebied. 

Meer weten?

Profiel Ilse Postma

Ilse Postma

Projectmedewerker Circulaire Economie