Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe dat het bestuur de wet en de statuten naleeft. Ook ziet de raad toe op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken. In het belang van de stichting adviseert zij het bestuur op aanvraag en op eigen initiatief.

De raad bestaat uit de volgende leden:

De heer A. (Bert) Vroon (drs.), voorzitter, in functie sinds december 2013
Opleiding: Politicologie/bestuurskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
Vorige functies: sociaal-economisch beleidsadviseur van het CNV; directeur Stadsontwikkeling en Grondbedrijf groeistad Purmerend; directeur SBI te Doorn; voorzitter College van Bestuur van een hogeschool; interim-bestuurder bij het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio en bij deltaWonen; lid Dagelijks bestuur CDA en Landelijk Partijpenningmeester; commissariaten bij MN-services en deltaWonen te Zwolle.

Huidige functies:

 • Voorzitter Participatieraad Sociaal Domein Gemeente Ommen
 • Voorzitter Plaatselijk Belang Dalmsholte-Ommen
 • Lid Raad van Commissarissen Odin International BV te Geldermalsen (groothandel/distributie-centrum biologische voeding). Per 1-11-2018.
 • Voorzitter Bestuur Coöperatie De Nieuwe Band te Marum (groothandel/distributiecentrum biologische voeding).

 

De heer D. (Dirk) Getkate (RA MBA), in functie sinds oktober 2016
Opleiding: Registeraccountant en Master of Business Administration
Vorige functie: directeur Rabobank

Huidige functies:

 • Fractievoorzitter CDA in de gemeenteraad van de gemeente Wierden
 • DGA (directeur/grootaandeelhouder) Getkate Support BV (beleggingsinstelling)

 

De heer J.F. (Hans) de Jong, in functie sinds oktober 2018
Opleiding: Landbouw Universiteit Wageningen: Cultuurtechniek Economie MO
Vorige functies: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders afdeling Lauwersmeer; adviseur riet- en hooilandbeheer bij Natuurmonumenten,  docent Economie en Recht Middelbaar Agrarisch Onderwijs; docent Economie HEAO Zwolle; docent Economie Volwassenonderwijs Zwolle; opleidingscoördinator en docent NME; programmamanager NME en duurzaamheid bij Onderwijsgroep Zwolle; Dagelijks Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Huidige functies:

 • Voorzitter IVN-afdeling Zwolle e.o.
 • Voorzitter werkgroep Groene Kerken in Overijssel
 • IVN Natuurgids

 

De heer M.P. (Martijn) Dadema, in functie sinds oktober 2018

Huidige functies:

 • Burgemeester gemeente Raalte
 • Voorzitter VNG Overijssel en Overijsselse Ombudsman
 • Lid Raad van Toezicht Oxfam Novib
 • Voorzitter Referendumcommissie Zwolle

 

Mevrouw J.G. (Anneke) Beukers, in functie sinds september 2019
Opleiding: Master Bestuurskunde

Huidige functies:

 • AnnekeBeukersAdvies, organisatieadvies gespecialiseerd in onderwijsvraagstukken
 • Commissaris Sociale werkvoorziening Soweco in Almelo
 • Raad van Toezicht Hogeschool Stenden/NHL in Leeuwarden
 • Bestuurslid gewest Overijssel PvdA

 

De heer V.E. (Victor) van Dijk (drs.), in functie sinds september 2019
Opleiding: Bestuurskunde en diverse toegepaste opleidingen. Zie LinkedIn-profiel.
Vorige functies: Algemeen directeur van NV ROVA te Zwolle; voorzitter van de raad van bestuur van zorgorganisatie Omring in Noord-Holland; lid raad van bestuur van Vitens; algemeen directeur van Waterleiding Maatschappij Overijssel.

Huidige functie:

 • Toezichthouder en zelfstandig adviseur