Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe dat het bestuur de wet en de statuten naleeft. Ook ziet de raad toe op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken. In het belang van de stichting adviseert zij het bestuur op aanvraag en op eigen initiatief.

De raad bestaat uit de volgende leden;

De heer A. Vroon, voorzitter

De heer D. Getkate

De heer J.F. de Jong

De heer M.P. Dadema

Mevrouw J.G. Beukers

De heer Drs. V.E. van Dijk