Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe dat het bestuur de wet en de statuten naleeft. Ook ziet de raad toe op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken. In het belang van de stichting adviseert zij het bestuur op aanvraag en op eigen initiatief.

De raad bestaat uit de volgende leden:

De heer A. (Tom) Veldkamp (prof. dr. ir.), voorzitter, in functie sinds februari

Nevenfunctie gerelateerd aan functie Rector :

 • Lid Commissie Algemene Middelen Stichting Universiteitsfonds Twente
 • Lid Rectorencollege VSNU
 • Lid Algemeen Bestuur 4TU.Federatie
 • Lid Bestuurscommissie 4TU.Onderwijs
 • Lid Bestuur NERA
 • Lid Raad van Toezicht Wetsus
 • Lid Stuurgroep NPOS
 • Lid Kuratoriums des Zentrums fur Niederlande-Studien
 • Lid Raad van Toezicht Photondelta

Overige nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting International Soil Reference and Information Centre (ISRIC)
 • Editor in Chief Tijdschrift: Agriculture, Ecosystems & Environment

 

De heer D. (Dirk) Getkate (RA MBA), in functie sinds oktober 2016
Opleiding: Registeraccountant en Master of Business Administration
Vorige functie: directeur Rabobank

Huidige functies:

 • Fractievoorzitter CDA in de gemeenteraad van de gemeente Wierden
 • DGA (directeur/grootaandeelhouder) Getkate Support BV (beleggingsinstelling)

 

De heer J.F. (Hans) de Jong, in functie sinds oktober 2018
Opleiding: Landbouw Universiteit Wageningen: Cultuurtechniek Economie MO
Vorige functies: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders afdeling Lauwersmeer; adviseur riet- en hooilandbeheer bij Natuurmonumenten,  docent Economie en Recht Middelbaar Agrarisch Onderwijs; docent Economie HEAO Zwolle; docent Economie Volwassenonderwijs Zwolle; opleidingscoördinator en docent NME; programmamanager NME en duurzaamheid bij Onderwijsgroep Zwolle; Dagelijks Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Huidige functies:

 • Voorzitter IVN-afdeling Zwolle e.o.
 • Voorzitter werkgroep Groene Kerken in Overijssel
 • IVN Natuurgids

 

De heer M.P. (Martijn) Dadema, in functie sinds oktober 2018

Huidige functies:

 • Burgemeester gemeente Raalte
 • Voorzitter VNG Overijssel en Overijsselse Ombudsman
 • Lid Raad van Toezicht Oxfam Novib
 • Voorzitter Referendumcommissie Zwolle

 

Mevrouw J.G. (Anneke) Beukers, in functie sinds september 2019
Opleiding: Master Bestuurskunde

Huidige functies:

 • AnnekeBeukersAdvies, organisatieadvies gespecialiseerd in onderwijsvraagstukken
 • Raad van Toezicht Hogeschool Stenden/NHL in Leeuwarden
 • Bestuurslid gewest Overijssel PvdA

 

De heer V.E. (Victor) van Dijk (drs.), in functie sinds september 2019
Opleiding: Bestuurskunde en diverse toegepaste opleidingen. Zie LinkedIn-profiel.
Vorige functies: Algemeen directeur van NV ROVA te Zwolle; voorzitter van de raad van bestuur van zorgorganisatie Omring in Noord-Holland; lid raad van bestuur van Vitens; algemeen directeur van Waterleiding Maatschappij Overijssel.

Huidige functie:

 • Toezichthouder en zelfstandig adviseur