Regenwaterambassadeurs Deventer

Regenwaterambassadeurs Deventer

Zoveel mogelijk huishoudens in de gemeente Deventer afkoppelen van het riool. Dat is het doel van het initiatief ‘Regenwaterambassadeurs Deventer’. In dit project slaan de gemeente Deventer, Tauw, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Natuur en Milieu Overijssel de handen ineen om wateroverlast in stedelijk gebied tegen te gaan.

Waterschappen en gemeenten zoeken naar oplossingen om onze leefomgeving aan te passen aan de klimaatverandering. Maar dat kunnen ze niet alleen. Steden en dorpen moeten slim worden ingericht om bestendig te zijn tegen extreme regenval en periodes van droogte. Dit vraagt om actie: niet alleen in de openbare ruimte, maar ook op privé terrein. De samenwerkende partijen nodigen daarom inwoners, bedrijven en verenigingen graag uit om klimaatactief te zijn en ook zelf maatregelen te nemen. Dat kan op relatief eenvoudige manieren, zoals het afkoppelen van regenwater. Om huishoudens te stimuleren is, naast het beschikbaar stellen van subsidie, de rol van regenwaterambassadeurs bedacht. Deze ambassadeurs nemen maatregelen om bij hen thuis regenwater te infiltreren en daarna buren en naasten te enthousiasmeren om hun voorbeeld te volgen.

Waarom afkoppelen?
Door het regenwater af te koppelen, verdwijnt het niet meer in het riool, maar loopt het de tuin in en infiltreert het in de bodem. Dat is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering ook bij mensen thuis en in de straat op te kunnen vangen. Door de steeds intensievere buien kan het riool de grote pieken niet altijd verwerken. Hierdoor kunnen straten onder water komen te staan en rioolwater ongezuiverd in sloten en vijvers terechtkomen. Afkoppelen van regenwater ontlast het rioolstelsel. Door dit water op te vangen in een regenton of te laten infiltreren in de tuin, is er water op voorraad in tijden van droogte. Met het water uit de regenton kan de tuin worden besproeid en door het te laten infiltreren is de grond sowieso niet meer zo droog.

Kijk hoe bewoners in Deventer regenwater afkoppelen.

 

Wil je meer weten?

Profiel Willem Seine

Willem Seine

Projectleider Klimaatadaptatie, Water & Voedsel