Hans Grotenhuisprijs

Hans Grotenhuisprijs

De Hans Grotenhuisprijs een prijs voor natuurinitiatieven. Dat zijn groepen met natuurliefhebbers die samen op vrijwillige basis de zorg voor natuur en landschap in de buurt oppakken. Natuur en Milieu Overijssel moedigt natuurinitiatieven aan en reikt elke paar jaar de Hans Grotenhuisprijs uit voor het mooiste natuurinitiatief van Overijssel. De winnaar krijgt een cheque ter waarde van € 300 en ontvangt de bokaal, ontworpen door kunstenaar Pim van Sprang.

Wie verdient de Hans Grotenhuisprijs 2024?

Voor wie is de Hans Grotenhuisprijs?

Alle natuurinitiatieven in Overijssel die ten minste 0,5 hectare beslaan maken kans op de prijs. Het gaat bijvoorbeeld om initiatieven die oude landschapselementen herstellen, buurtbewoners die samen een biodiverse en beleefbare buurttuin maken en noabers die oude landbouwgrond omtoveren tot een paradijs voor amfibieën en insecten. Met de Hans Grotenhuisprijs wil Natuur en Milieu Overijssel deze groene beweging aanjagen. Je mag ons altijd een mooi natuurintiatief in jouw buurt tippen. De Hans Grotenhuisprijs wordt uitgereikt door de meest recente winnaar op het moment dat hij of zij de tijd daar rijp voor vindt.

Foto ter illustratie: Plantactie Plan Boom

Winnaar 2021: Harm Piek van Noabers van Zudert uit Dwarsgracht

Het karakteristieke dorpslandschap van Dwarsgracht–Zuid met zijn geschiedenis en mooie graslanden werd voorheen bedreigd door verruiging. Bepalende elementen zoals bloemrijke hooi- en weilanden, sloten, hakhout en andere beeldbepalende landschapselementen zoals (vrucht-)bomen en knotbomen dreigden te verdwijnen, doordat mensen en met name traditionele rietsnijders wegtrokken uit het landschap. Toen hebben de bewoners van Dwarsgracht, onder de bezielende leiding van Harm Piek, de koppen bij elkaar gestoken. Dankzij een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel en passie voor hun eigen leefomgeving hebben zij een duidelijke toekomstvisie opgesteld en zijn ze aan het werk gegaan. Sinds 2006 is de Stichting actief met het weer opknappen van verwaarloosde hooilanden door het maaien van hooi- en rietlanden, slootonderhoud en het herstellen van een hakhoutbosje. Ook worden er bomen en struiken gekapt om het landschap open te houden. De verdwenen planten en vogels keren zo weer terug in het unieke landschap. Harm Piek: “Het is een eer dat de prijs met deze naamgever naar mij toe komt”.

Lees hier het artikel in de Stentor

Oud-winnaars Henk Ruiter (l) en Harm Piek

Winnaar 2018: Henk Ruiter van Natuur en Milieu de Vechtstreek / Varssenerveld

Henk Ruiter zorgt al twintig jaar samen met een groep vrijwilligers van Natuur en Milieu de Vechtstreek voor het onderhoud van het Varssenerveld in Ommen. ,,Het was vroeger van de gemeente en nu zorgen wij voor het maaien en afvoeren. Soms helpen schapen en koeien mee. Ik ken het stuk al vanaf mijn jeugd. Ik ben een echte natuurliefhebber, het is mij met de paplepel ingegoten.

Lees hier het artikel in de Stentor

Hans Grotenhuis

De prijs is vernoemd naar de nestor van de bewonersinitiatieven natuurbeheer: Hans Grotenhuis. Hij beheerde in 2018 met zijn groep al 48 jaar de Slenk in landgoed Oostermaet bij Letttele. De Hans Grotenhuisprijs wordt uitgereikt door de meest recente winnaar op het moment dat hij of zij de tijd daar rijp voor vindt. Hans heeft de eerste winnaar gekozen. Hans Grotenhuis was op dat moment erg ziek en is inmiddels overleden.

Wil je meer weten?

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw