Groene Loper Overijssel

Groene Loper Overijssel

In heel Overijssel maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Samenwerkende partners binnen Groene Loper Overijssel zijn provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en IVN Overijssel.

Lokale Groene Lopers
Momenteel zijn er tien Groene Lopers in Overijssel: Zwolle, Enschede, Losser-Oldenzaal, Deventer, Vechtdal, Almelo, IJsseldelta, Kampen, Twenterand en Hof van Twente. Naast haar rol in het provinciale kernteam, coördineert Natuur en Milieu Overijssel ook vier lokale Groene Lopers in Zwolle, Enschede, Losser-Oldenzaal en Kampen.

Groene Burendag
De Groene Burendag is één van de activiteiten die Groene Loper Zwolle sinds 2017 organiseert. Elk jaar maken zo’n 45 buurtinitiatieven uit Zwolle hun straat groen tijdens Burendag. Samen stoppen zij ruim 30.000 bloembollen in de grond, leggen zij buurtmoestuinen, stoeptuinen en geveltuinen aan, bouwen insectenhotels of planten bomen. Groene Loper Zwolle ondersteunt hen met een financiële aanvraag bij het Oranje Fonds en regelt een uitgebreid pakket van biologische bloembollen. Deze bloembollen van blauwe druifjes, boerenkrokussen, sieruien en tulpen zijn goed voor bijen en vlinders. In totaal hebben Zwolse buurtinitiatieven met ondersteuning van Groene Loper Zwolle zo’n 65.000 euro aan landelijke financiering naar Zwolle gehaald. 

Bloemenlint
Tijdens de jaarlijkse Earth Day (Dag van de Aarde) leggen buurtinitiatieven en andere maatschappelijke organisaties uit Enschede een bloemenlint aan door de hele stad. Dit doen zij om de bijen en vlinders een handje te helpen en Enschede kleurrijk te versieren. Want ook al zijn veel mensen bang voor bijen, het zijn eigenlijk hele belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen. Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en appels eten. Maar de bijen hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedsel voor hen te vinden is. De oorzaak hiervan is onder andere een tekort aan wilde planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. Dit komt onder andere omdat veel mensen hun tuinen met stenen betegelen. Om de bijen in Enschede een handje te helpen, organiseert Groene Loper Enschede samen met tientallen buurtinitiatieven het bloemenlint.  

Bomencampagne
Groene Loper Losser-Oldenzaal gaat 110 bomen planten. Deze bomencampagne is onderdeel van het actieplan 1,1 miljoen bomen in Overijssel. In dit plan gaat het uiteraard om het realiseren van de aanplant van veel nieuwe bomen. Maar het gaat ook om het betrekken van zoveel mogelijk bewoners en het creëren van bewustzijn over het belang van bomen. Groene Loper Losser-Oldenzaal gaat daar een prachtige bijdrage aan leveren. De 110 bomen komen in buurttuinen, op groene schoolpleinen en op andere maatschappelijke locaties te staan.

Wil je meer weten?