Blijvend grasland

Blijvend grasland

Boeren uit Fryslân en Overijssel gaan vanuit het project Blijvend Grasland aan de slag met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dat doen zij door koolstof vast te leggen in hun grasland. Blijvend grasland is meerjarig kruidenrijk grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten.  Door dit land in niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deze koolstofopbouw kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt gebracht worden.

Samen leren over nieuwe methode

De beoogde groep van deelnemende agrariërs zijn gemotiveerde en actieve ondernemers die vanuit hun eigen bedrijfsvoering, ervaring, stappen willen zetten naar een duurzamer bodembeheer en duurzamere landbouw. Zij zijn op zoek zijn naar kennis, praktijkondersteuning en meetinstrumenten, afgestemd op hun persoonlijke situatie en mogelijkheden passend binnen de gebiedscontext. Het project sluit aan op de wens om te leren over de mogelijkheden voor koolstofvastlegging in bodem in de melkveehouderij, en in het specifiek wat de methodiek Blijvend Grasland kan brengen in dit verband. De deelnemende boeren zien Blijvend Grasland als een belangrijke maatregel binnen een duurzame melkveehouderij.

Blijvend Grasland kan bijdragen aan biodiversiteit, een gezondere bodem en het verminderen van het CO2-gehalte in de atmosfeer door het vastleggen van CO2 in de bodem. Deze ecosysteemdienst ligt in lijn met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 wordt ingevoerd.

Boeren die geïnteresseerd zijn om mee te doen kunnen zich aanmelden bij Ilse Postma.

Startbijeenkomst 3 oktober 2022

Voor dit project zoekt Natuur en Milieu Overijssel nog boeren met grasland op zandgrond. Op 3 oktober organiseerden we een startbijeenkomst voor geïnteresseerde boeren. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze startbijeenkomst, en bekijk hier de slides terug.

De initiatiefnemers

Het project is een initiatief van penvoerder de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân. Het project ontvangt ruim 180.000 euro aan SABE-subsidie (Samen leren in projecten over duurzame landbouw). Het project loopt gedurende drie jaar. De kennis en ervaringen opgedaan vanuit het project worden actief gedeeld en toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

Meer weten?