Advies Ruimtelijke Ordening

Advies Ruimtelijke Ordening

Een wijzigend bestemmingsplan of een aanvraag voor een omgevingsvergunning: het kan tot vragen leiden bij bewoners. Wanneer deze vragen betrekking hebben op biodiversiteit of klimaat, kun je als bewoner bij Natuur en Milieu Overijssel terecht. 

Wij geven je advies over hoe je als inwoner invloed kan uitoefenen op de geplande ruimtelijke ontwikkelingen. Valt de vraag buiten ons expertiseveld, dan brengen we je in contact met een professional die jou van advies kan voorzien. 

Themabijeenkomsten omgevingswet
Ook in 2020 organiseren we themabijeenkomsten over de nieuwe Omgevingswet. Volgens deze wet, die op 1 januari 2021 van kracht wordt, moeten ontwikkelende partijen participatie al aan de voorkant regelen. Dit betekent dat bewoners al in een vroeg stadium mee kunnen praten over de omgevingsvisie van hun gemeente, en de ruimtelijke ontwikkelingen bij hun in de buurt. Met onze themabijeenkomsten willen we actieve, vroegtijdige betrokkenheid van inwoners bij ruimtelijke ontwikkelingen stimuleren. 

Wil je meer weten?