Raadsleden leren tijdens Masterclass de échte feiten over duurzame energie

Raadsleden leren tijdens Masterclass de échte feiten over duurzame energie

‘Laten we een thoriumcentrale bouwen, dan halen we onze energieopdracht met gemak!’ Het idee komt van een raadslid ergens in Overijssel en wordt gemaakt tijdens de Masterclass Duurzame Energie. Er is geen pers in de zaal. En geen publiek. Het thema kan dus ingebracht worden zonder dat het morgen in de krant staat en zonder dat je achterban je er op afrekent. Dat leidt tot echte kennisuitwisseling. Dat zo’n centrale op z’n vroegst over dertig jaar draait bijvoorbeeld en de betreffende gemeente al een opdracht heeft in 2025.

Natuur en Milieu Overijssel organiseert de Masterclass Duurzame Energie. Leander Broere van NMO noemt het besloten karakter ervan een waardevol aspect. “Als een politicus in het openbaar geïnteresseerd is in voor- en nadelen van windmolens, geeft dat een heel ander signaal af dan wanneer hij zich er in beslotenheid in verdiept. Het geeft politici ook de veilige omgeving waarin het niet erg is dat je er nog niet alles van weet.”

Want die energietransitie is lastig genoeg, de ontwikkelingen gaan heel snel. De technische ontwikkelingen, maar ook het tempo waarop de overheid CO2 moet terugdringen en uiteindelijk per gemeente alle energie zelf duurzaam moet opwekken.

“Je merkt tijdens zo’n masterclass dat raadsleden soms dat tempo niet bij kunnen houden. Dat ze nog steeds denken dat Overijssel niet geschikt is voor windmolens, terwijl dat al lang niet meer geldt voor de molens die we nu bouwen. Dacht je dat het direct over de grens in Duitsland, waar heel veel windmolens staan, soms harder waait?”

Raadsleden worden tijdens de masterclass breed georiënteerd. Eerst wordt het gemeentelijke energieplan tegen het licht gehouden. “Wat willen ze en is dat haalbaar? Dat een gemeente al in 2025 de helft minder CO2 wil uitstoten, maar dat de raad plannen uitwerkt waarvoor alleen al het vergunningstraject tot die tijd duurt.”

Eigen beleid is de basis, er wordt raadsleden dus niets opgelegd. En de kennisoverdracht komt uit verschillende hoeken. Naast NMO, verzorgen VNO-NCW, het Oversticht en BEON onderdelen van de masterclass. Daardoor komen techniek, economie, leefomgeving en maatschappelijke acceptatie aan de orde.

“De masterclass heeft als doel kennis te delen. Het simpele feit bijvoorbeeld dat één windmolen net zoveel oplevert als tien hectare zonnepanelen. En dat je met ieder beschikbaar dak in je gemeente nog maar acht procent van het energieverbruik vergroend hebt. Dat een thoriumcentrale niet winstgevend is terwijl andere groene productie substantieel geld kunnen opleveren voor de lokale samenleving. En dat verduurzaming van huurhuizen geld oplevert voor bewoners, maar ook voor woningcorporaties…”

Leander Broere, Natuur en Milieu Overijssel

Broere kiest bewust voorbeelden die in het politieke spectrum zowel links als rechts gevoelig kunnen liggen. “Hoe de raadsleden er na de masterclass mee verder gaan, is hun politieke verantwoordelijkheid. Of ze een tandje bijschakelen om hun eigen energieplan te halen of dat ze een te ambitieus beleidsplan afzwakken, daar bemoeien we ons niet mee. Wij zorgen er alleen voor dat ze kennis van zaken hebben.”

Wil je meer weten?

Profiel Leander Broere

Leander Broere

Projectleider Energie & Overheden