Regenwater ambassadeurs

Natuur en Milieu Overijssel zet regenwaterambassadeurs in voor klimaatbestendige tuinen

NMO doet steeds vaker een beroep op vrijwilligers die ons helpen bij onze doelen. Die strategie heeft grote voordelen. We betrekken meer mensen bij onze missie. Tegelijkertijd hebben we hierdoor meer oren en ogen in de samenleving. En dan precies op die plekken waar je die wil hebben: daar waar er iets moet gebeuren voor natuur en milieu!

Klimaatverandering is een van onze thema’s. In stedelijk gebied ervaren mensen steeds meer hittestress omdat het al maar heter wordt. Tegelijk zorgen regenbuien steeds vaker voor overstromingen omdat het riool volloopt. Willem Seine is namens NMO de man die én de belangen van natuur en milieu behartigt én die de ambassadeurs begeleidt in hun activiteiten.

“Het is een nieuwe manier van belangen behartigen. De ambassadeurs zijn betrokken bij het onderwerp. De rol van NMO is dan meer de ambassadeurs begeleiden, ondersteunen en faciliteren.”

Willem Seine, Natuur en Milieu Overijssel

Ambassadeurs
NMO, Tauw, gemeente Deventer en Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn partners in het project van ‘De regenwaterambassadeur’. NMO doet de uitvoering en zocht de vrijwilligers. Onder meer onder personeel van de partners. Hans Nieuwenhuis meldde zich aan tijdens een informatieavond. Hij is al actief in zijn woonwijk Zandweerd in Deventer. Met buurtbewoners en instanties overlegt hij  hoe je je huis en tuin kunt aanpassen aan klimaatproblemen. “Ik hou me op het werk bij Adviesbureau Tauw met duurzaamheid bezig, dan zie je het belang privé ook voortdurend. We waren thuis daarom ook al bezig. Regenpijp afkoppelen zodat het water niet in het riool loopt, een regenton als buffer, vijvertje met wadi eromheen, daktuintje. Je ziet dan direct al libellen, waterinsecten meer vogels. Je houdt dus niet alleen het water langer vast, het is ook verkoelend, zorgt voor meer biodiversiteit en is rustgevend! Zelf een tuinontwerp maken was voor ons geen ingewikkelde opgave. Ik ben getrouwd met Wencke Habermann van WenckeNatuurlijkGroen, dus die heeft dat in haar vingers.”

Aanstekelijk enthousiasme
Hans vervolgt: “Als je zoiets met een groepje aanpakt heb je er ook altijd praktische mensen tussen zitten. Een regenpijpje afzagen, gat in een muurtje boren, dat dat dan net niet past… oude stenen eruit, infiltratiekoffer aanbrengen. Deze mensen zijn goud waard! En je steekt elkaar aan. De excursies die NMO had opgezet hielpen daar ook bij. Met de hele groep naar al gerealiseerde voorbeelden kijken, ideeën opdoen, gezellig en nuttig!”

Meer dan regenwater
Na eigen huis en straat verbreedden Nieuwenhuis en de andere regenwaterambassadeurs hun werkgebied. “Een van de ambassadeurs sprak met de woningstichting en ik ben gesprekken gehad met de speeltuinvereniging hier in de wijk. Bij de gemeente hebben we de ‘‘Right to challenge” gebruikt. Je merkt overigens dat het steeds vaker over meer dan alleen regenwater gaat. Regenwater is natuurlijk maar een onderdeel van het probleem. Wat mij betreft veranderen we dan ook van naam, dat we ons zelf klimaatambassadeurs gaan noemen. Maar laten we vooral iedere keer kleine stapjes maken, om veel mensen met ons mee te krijgen. Kleine stapjes, lange adem!”

Uitbreiden naar andere steden
Willem Seine van NMO deelt de mening van Hans: “De gemeente Deventer heeft NMO gevraagd deze transitie te begeleiden in de stad. Deze werkwijze is ook al neergezet in De Hoven en De Worp. We willen het concept nu verspreiden naar andere wijken in Deventer en na corona vermoedelijk ook naar andere steden. Zwolle, Kampen en Enschede hebben al interesse getoond want ook daar zijn steden niet bepaald voorbereid op hittestress en stortbuien.”

 

Profiel Willem Seine

Willem Seine

Projectleider Natuur en Klimaatadaptatie