Groene burendag

Sociaal verbonden door openbaar groen

Je hebt Burendag, maar je hebt ook Groene Burendag. Burendag is bedoeld om de sociale contacten in een buurt te verstevigen. Groene Burendag ook, maar dan met behulp van openbaar groen. In Zwolle doen daar ieder jaar meer dan veertig straten aan mee, weet Alma Streefkerk die namens Natuur en Milieu Overijssel kartrekker is.

“Een gezamenlijk stukje openbaar groen in jouw straat of wijk, dat is een mooi middel voor sociale verbondenheid”, legt Alma de connectie uit tussen Burendag en Groene Burendag. “Je moet ook bedenken dat Burendag één dag duurt, maar dat een groene voorziening in de wijk het hele jaar door contact tussen buren stimuleert. Want aanplanten is één, je gaat het ook samen onderhouden en je ontmoet er elkaar! Groene Burendag duurt dus een jaar lang, voor een bewoner, voor de buurt en voor de natuur!”

“Een gezamenlijk stukje openbaar groen in jouw straat of wijk, dat is een mooi middel voor sociale verbondenheid”

Alma Streefkerk, Natuur en Milieu Overijssel

NMO ondersteunt vanaf het begin
In de zomer organiseert NMO altijd een dag waarbij buurten en straten ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van een plan en het indienen van een voorstel. Locatie is de ontmoetings- en beleeftuin van revalidatiecentrum Vogellanden, een ecovriendelijk ingerichte tuin waarin cliënten van het centrum, buurtbewoners en andere belangstellenden kunnen wandelen, ontspannen en tuinieren. Een plek dus die de creativiteit over openbaar groen en haar diverse functies behoorlijk prikkelt. Met een soepje en een drankje erbij worden daar half juli ruim veertig plannen bedacht, opgesteld en subsidiewaardig gemaakt. “En tot heden honoreert het Oranjefonds Nederland ieder groen voorstel vanuit Zwolle. Die 350 euro per plan is dus dubbel en dwars besteed! Ook vanwege de vergroening voor de stad.”

Assendorp
Er zijn ieder jaar veel initiatieven in Assendorp, een volkswijk waar veel steen is en de sociale binding groot. “Dat is dicht bij ons kantoor, ik heb de wijk de laatste jaren een stuk groener zien worden! Dat is wel mooi te zien. Die initiatieven komen van onderop. De mensen vragen er zelf om. Dan krijg je dus ook meer betrokkenheid!”

         

Tegels eruit, bankje erin
De groene elementen die aangebracht worden in de woonwijken variëren. “Soms gaat er een rij stoeptegels uit in ruil voor bloemen, de zogenaamde geveltuin. Maar je kunt ook denken aan een buurttuin of de adoptietuin, waarbij de buurt een perkje of plantsoentje van de gemeente in beheer neemt. Tegels eruit, bankje er voor in de plaats, fruitbomen er bij, aantrekkelijk maken voor insecten, het is mooi te zien wat er allemaal uitgevoerd wordt en wat dat allemaal teweeg brengt. Groene Loper Zwolle zorgt ieder jaar ook voor en heel aantrekkelijke prijs voor biologische bloembollen.”

Meer mogelijkheden
Zwolle is zo enthousiast over deze aanpak dat NLdoet in de stad ook een groene variant heeft. En voor mensen die daarbuiten zelf aan de gang willen, is er ook nog het fonds Kleine Natuurprojecten opgericht, waarbij je tot 750 euro kunt krijgen voor een goed plan. Het landelijke Prins Bernardfonds heeft Overijssel aangewezen als pilotgebied om het daarna eventueel landelijk uit te rollen.    

Wil je meer weten?