Zalkerbos: onderzoek naar natuurvriendelijke oevers

januari 25, 2022

Zalkerbos: Onderzoek naar natuurvriendelijke oevers

Is het mogelijk om een geleidelijke overgang van land naar water te creëren? Zodat waterplanten en -dieren alle kans krijgen voor een nieuwe leefomgeving? Want de IJsseloevers zijn nu vaak van steen en dat is ongunstig voor waterplanten en -dieren. Denk bijvoorbeeld aan vissen zoals de winde en serpeling, planten zoals het rivierfonteinkruid en de gele lis, allerlei vlinders en de oeverzwaluw Daarvoor ziet Rijkswaterstaat kansen langs de oever van het Zalkerbos. Om dit te onderzoeken hebben ze het adviesbureau GROW ingeschakeld. Dit is weliswaar géén opgave voor Natura2000, maar wij hebben de samenwerking gezocht om onze ontwerpen goed op elkaar af te stemmen. Om die reden zullen wij jullie ook informeren over het verdere verloop van dit specifieke project. Natuurlijk staat ook hierbij de waterveiligheid op één.

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen