Zalkerbos: van informeren naar input verwerken

januari 25, 2022

Zalkerbos: Van informeren naar input verwerken

In het voorjaar heb je een informatieavond en/of inloopavond gevolgd. Wij danken iedereen hartelijk voor alle wensen en suggesties! Deze hebben we meegenomen in de onderzoeken die nu plaatsvinden en in de gesprekken met de grondeigenaren: gemeente, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. We kijken of de suggesties een plek kunnen krijgen in het ontwerp. Zo waren er bijvoorbeeld veel vragen en ideeën over de precieze locatie van de parkeerplaats. Dit vormt nu een onderdeel van onze onderzoeksvraag.

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen