Zalkerbos: rijke historie, bijzondere natuurwaarde voor de toekomst

januari 25, 2022

Zalkerbos: Rijke historie, bijzondere natuurwaarde voor de toekomst

Het Zalkerbos is een uniek gebied met een hoge natuurwaarde en een rijke cultuurhistorische geschiedenis. Het is een van de oudste bossen van Overijssel en er vindt al eeuwenlang hakhoutbeheer plaats. Het hardhoutooibos dat er groeit, is een zeldzaam soort bos dat we graag in Nederland willen behouden, versterken en uitbreiden. Deze boomsoorten zijn kenmerkend voor een dergelijk hardhoutooibos: zwarte populieren, iepen, essen en eiken.

Een dergelijk bos ontstond bij regelmatig overstromende oeverwallen. Om die reden zien we alle kans om op deze twee rivierduinen van de IJssel het Zalkerbos uit te breiden. Wij willen dit groene erfgoed graag behouden en de kwaliteit ervan voor de toekomst borgen.

Meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen