Vrijwilligers en boeren werken samen aan meer biodiversiteit op het boerenerf in project Wroetvarkens 

september 27, 2022

Vrijwilligers en boeren werken samen aan meer biodiversiteit op het boerenerf in project Wroetvarkens 

De Wroetvarkenboeren en vrijwilligers zijn klaar om weer aan de slag te gaan! Zaterdagochtend 17 september kwamen boeren en vrijwilligers bijeen bij Landerije de Bunte (Hengelo,OV) om de ervaringen uit te wisselen en de plannen voor de komende jaren te bespreken.   

Het project Wroetvarkens
Begin 2022 is er een subsidie verkregen om de succesvolle eerste stappen binnen het project Wroetvarkens voort te zetten. De subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) richt zich op kennisontwikkeling en -deling. Tijdens het driejarige project gaan we samen met Stichting de Wroetstal op zoek naar het optimaal verzamelen en vastleggen van de opgedane kennis op het gebied van biodiversiteit op het boerenerf en zullen we deze kennis verspreiden binnen de Wroetvarkenketen én met de brede varkenshouderij.   

We ontwikkelen deze kennis door de Wroetboeren te koppelen aan vrijwilligers. Samen kijken ze welke maatregelen de boer kan nemen, passend voor zijn/haar bedrijf en locatie. Om vooruitgang te meten vullen ze  elk jaar samen de GAIA biodiversiteitsmeetlat in. 

De bijeenkomst
Willem Seine (Natuur en Milieu Overijssel) nam ons mee in wat er de afgelopen jaren is gebeurd en in welke richting we bewegen. De SABE subsidie speelt hierin een grote rol. Jos Groothedde (Stichting de Wroetstal) maakte nog eens duidelijk wat dit betekent: “De subsidie brengt gelden, maar daarmee ook een verantwoordelijkheid met zich mee. We zullen onze kennis breed gaan delen. Ook bij bijvoorbeeld slachthuizen kunnen ze landschapselementen, bijvoorbeeld waterpoelen, op het terrein realiseren. Als voorlopers moeten we hen laten zien dat dit kan en dat dit positief bijdraagt”.  

Netwerken
Na het afhandelen van de praktische zaken was het tijd om elkaar nog eens beter te leren kennen. De Wroetboeren zijn verspreid over heel Overijssel (en een enkeling zelfs daarbuiten). Ook voor de vrijwilligers was het goed om nog eens te horen wat de boeren doen én waarom ze meedoen aan dit project. Onder het genot van koffie en een gebakje ontstonden mooie gesprekken. Iedereen zit weer vol energie voor het nieuwe jaar! 

Landerije de Bunte
Als afsluiting kregen we een rondleiding over Landerije De Bunte. Corney Niemeijer houdt hier NoordHollander schapen met aandacht voor dierwelzijn en biodiversiteit. De Bunte is daarbij aangewezen als demonstratiebedrijf om de opgedane kennis rondom natuurinclusieve (kringloop)landbouw te delen. Authenticiteit is volgens Corney het sleutelwoord:  “Doe als boer vooral waar je zelf gelukkig van wordt, trek je niet zoveel aan van al die meningen, maar luister wél. Het belangrijkste is dat je authentiek bent. Als je erf er verzorgd en mooi (groen) uitziet, dan creëer je waardering van de buurt én van de consument. Het is mooi dat jullie hierin de eerste stappen zetten. Blijf altijd verder ontwikkelen en sta niet stil.” Meer weten over Landerije de Bunte, kijk eens op de website. 

Meer weten?

Profiel Ilse Postma

Ilse Postma

Projectmedewerker Circulaire Economie