Vier jaar Jong Leren Eten

november 10, 2020

Vier jaar Jong Leren Eten

Het programma Jong Leren Eten bestaat in 2021 vier jaar! Om dat te vieren zijn de behaalde resultaten samengevat in een feestelijk magazine. Met dit magazine kondigt Jong Leren Eten ook direct een vervolg aan van 2021 t/m 2024.

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Leren waar eten vandaan komt, hoe het groeit, wat gezond en duurzaam is. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren (0-18) leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS. In Overijssel coördineert Natuur en Milieu Overijssel, in samenwerking met GGD IJsselland, het programma.

Magazine Jong Leren Eten
Het magazine geeft een goed beeld van hoe diverse partijen in Nederland aan de slag zijn gegaan met voedseleducatie. Alle onderwijsniveaus komen aan bod, maar ook de diverse onderdelen van voedseleducatie, zoals koken, moestuinieren en boerderijbezoek. Om dit te illustreren zijn de best gelezen praktijkverhalen van onze website als artikel opgenomen, maar ook interviews met o.a. hoogleraar Jaap Seidell en kinderarts Koen Joosten. Daarnaast zijn er tips opgenomen voor gemeenten en provincies hoe zij ambities rond voedseleducatie vorm kunnen geven. Daarmee is het magazine interessant voor beleidsmedewerkers, schoolbesturen en andere geïnteresseerden die aan de slag willen met (onderdelen van) voedseleducatie. Voor alle provincies zijn er daarnaast aparte katernen gemaakt, waarin de regionale hoogtepunten zijn uitgelicht. Neem jij een kijkje in de regiokatern van Overijssel?

Meer weten?