Kans Veenweidenboeren Overijssel – nieuw CO2verdienmodel via peilverhoging

januari 25, 2021

Kans Veenweidenboeren Overijssel – nieuw CO2verdienmodel via peilverhoging

Informatiesessie op donderdag 4 februari

Voor veenweideboeren bestaat sinds kort een nieuwe verdienmodel. De productie van  CO2-certificaten door peilververhoging in het veen. Dit is mogelijk met een erkende methodiek, Valuta voor Veen. Toepassing leidt tot uitgifte van verhandelbare koolstofcertificaten op de vrijwillige nationale koolstofmarkt. De inkomsten variëren van 300-1000 euro per hectare.

Ondersteuning grondeigenaren
Vanuit de Natuur en Milieufederaties loopt er momenteel een project van waaruit 10 grondeigenaren worden ondersteund die aan slag willen met Valuta voor Veen. Ook worden vanuit het project burgers, bedrijven en organisaties die hun CO₂-uitstoot willen compenseren via de aankoop van certificaten gekoppeld aan de boeren. Hiertoe is het PlatformCO2neutraal opgericht.

Gefinancierde begeleidingsplek
Vanuit dit project is in de provincie Overijssel  nog 1 gefinancierde begeleidingsplek beschikbaar voor een geïnteresseerde veenweideboer. De begeleiding wordt verzorgd door Natuur en Milieu Overijssel. Voor meer informatie is er een informatieavond georganiseerd op donderdag 4 februari, 19.30 uur. Aanmeldingen en meer informatie via info@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Geschikte veengronden
Veengronden die geschikt zouden kunnen zijn voor de methode Valuta voor Veen liggen rondom de natuurgebieden Weerribben-Wieden, Oldematen, Engbertsdijkvenen en Mastenbroekerpolder. Benieuwd of jouw veengrond in aanmerking zou kunnen komen voor het project? Kom naar de informatieavond op 4 feburari, of neem contant op met Natuur en Milieu Overijssel.

Uitstoot
Veenweiden in Nederland stoten jaarlijks circa 7 megaton uit, circa 4 procent van de gehele CO2-uitstoot in Nederland. Door ontwatering en verdroging laat het veen grote hoeveelheden CO₂ los.  Ook bodemdaling en het verdwijnen van veen zijn schadelijke gevolgen.

Baten
De uitstoot van CO2 uit veen kan worden beperkt door het grondwaterpeil te verhogen waardoor het veen aantoonbaar minder oxideert.  Hiervoor is een methodiek vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt: Valuta voor Veen.  Toepassing leidt tot uitgifte van verhandelbare koolstofcertificaten op de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Naast inkomsten voor de grondeigenaar en een bijdrage aan de klimaatdoelen zijn er baten als  het tegengaan van bodemdaling, bijdrage aan herstel van biodiversiteit en behoud van cultuurhistorisch veenweidegebied.

Groeimarkt
De verwachting is dat de handel in koolstofcertificaten ten gevolge van het Klimaatakkoord snel gaat stijgen. Steeds meer bedrijven, overheden en burgers  investeren via aankoop van certificaten in projecten waarmee CO2-uitstoot wordt verminderd.  De vrijwillige koolstofmarkt is nu nog vooral een wereldmarkt waarin compensatie plaatsvindt in internationale projecten, met name op het gebied van bosaanplant. Met SNK-methodieken als Valuta voor Veen ontstaat er nu de mogelijkheid om in de regio te compenseren. Financiële en maatschappelijke baten vloeien hierdoor terug naar de regio in plaats van naar het buitenland.  Voor de eerste certificaten die door een veenweideboer in Friesland zijn geproduceerd is volop kopers belangstelling.

Meer weten?

Profiel Willem Seine

Willem Seine

Projectleider Natuur en Klimaatadaptatie