Varkensboeren en vrijwilligers in gesprek over biodiversiteit

juni 6, 2023

Varkensboeren en vrijwilligers in gesprek over biodiversiteit

Zaterdag 20 mei was een dag van uitwisseling en ontmoeting: de varkensboeren en vrijwilligers van Stichting de Wroetstal kwamen met zijn allen bij elkaar XX maakten kennis met de vrijwilliger die aan hem of haar gekoppeld was. We hebben een mooie rondleiding gehad over het boerenerf van Den Ham en zijn in gesprek gegaan over de mogelijkheden en het vervolg van het project. De dag sloten we af met een heerlijke lunch uit de Wroettruck!

Rondleiding

Wouter Groothalle en vrijwilligster Saskia van Wijk namen ons mee over het erf. De afgelopen jaren hebben zij samen meerdere maatregelen getroffen om biodiversiteit te vergroten. Denk aan insectenhotels, nestkasten, hoogstamfruitbomen, ingezaaide stroken en ruigte. Er waren mooie gesprekken gedurende de rondleiding en inspiratie alom.

Meten is weten

Elk jaar voeren de boeren samen met de vrijwilligers de GAIA biodiversiteits meetlat in. Deze meetlat genereert een score op 6 bouwstenen, waarmee boeren hun voortgang kunnen inzien. “Dit jaar hebben we de boeren onderling kunnen vergelijken, dankzij CLM die een meetlat ontwikkelde. Zo werken we dit jaar toe naar op maat gemaakte biodiversiteitsplannen voor de komende jaren. Samen met de boer en de vrijwilliger bespreken we mogelijke maatregelen, uitvoering en beheer,” aldus Ilse Postma, projectmedewerker.

“Zo vergroot je de biodiversiteit van je eigen landschap”

Annemarie Kamerling (Landschap Overijssel) sloot hier mooi op aan door inspiratie te bieden. Zij adviseert hoe we de biodiversiteit kunnen laten toenemen:  “De eerste stap naar meer biodiversiteit is kennis. Leer je eigen landschap kennen en de historie ervan, besef dat je niet alleen woont, weet welke soorten er voorkomen rond jouw erf. En creëer vervolgens voedsel en huisvesting voor deze soorten. Zoek daarbij verbinding met groenblauwe netwerken.”

 

We sloten de dag gezellig af met een lunch uit de Wroettruck. Na afloop kreeg iedereen een vlinderstruik mee naar huis namens Stichting de Wroetstal. Een mooi begin van het jaar!

Tags:

Wroetvarkens 

Het Wroetvarken is een concept van Stichting de Wroetstal, waarbij varkens in ruime en lichte stallen met veel strooisel leven. Waar ze de hele dag door kunnen wroeten, spelen en rusten. Hierdoor zijn ze actiever, attenter en vertonen ze hun natuurlijk gedrag. Er is speciale aandacht voor de voeding van de dieren en de biodiversiteit op het erf. 

Lees meer over dit project