Word trainer Groene Schoolpleinen

februari 20, 2020

Word trainer Groene schoolpleinen

Een groen schoolplein is pas echt een goed groen schoolplein, als leerkrachten het groene plein ook als een educatieve buitenruimte gebruiken. Dat wil zeggen  samen met kinderen onderhoud- en beheerswerkzaamheden uitvoeren. Maar ook geregeld buitenlessen geven en de groene buitenruimte gebruiken bij lessen over bijvoorbeeld natuur, planten, vogels, insecten, biodiversiteit en het weer. Maar, hoe pak je dat als school en leerkracht aan? 

Om scholen met (plannen voor) een groen schoolplein daarbij te helpen bieden we hen een training aan. Deze vindt plaats op school, als teamtraining, om ook het plein meteen te kunnen gebruiken als voorbeeld. Voor het geven van deze trainingen zijn we op zoek naar nieuwe trainers. Lijkt je dat een leuke job? Geef je dan op voor onze train-de-trainerdag Groene Schoolpleinen op donderdag 5 maart in Deventer (van 9.30-16.30 uur). De train-de-trainersdag is onderdeel van het provinciale programma “Alle schoolpleinen groen in 2025”. 

Wie zoeken we?
Voor deze trainers zoeken we mensen met educatieve ervaring met scholen, interesse in en enige kennis van groene schoolpleinen. En natuurlijk enthousiasme voor de groene schoolpleinenbeweging van Overijssel. Wij denken bijvoorbeeld aan educatief medewerkers van NME-centra/-diensten; IVN schoolgidsen en procesbegeleiders vanuit provinciale programma’s. Deze training is een mooie gelegenheid om het aanbod vanuit je centrum, organisatie of bedrijf uit te breiden met een nieuw en heel actueel onderwerp. Het volgen van de train-de-trainerdag is kostenloos.

Betaling trainers
Van de aankomende trainers verwachten wij dat ze na de training ook daadwerkelijk trainingen aan schoolteams gaan verzorgen. Werving van scholen gebeurt onder meer via het provinciale programma Alle schoolpleinen groen in 2025 en uiteraard ook via je eigen kanalen. Scholen betalen een bedrag dat (grotendeels) naar de trainer zal gaan.

Thema’s die aan bod komen
Onderwerpen die aan bod komen tijdens de train-de-trainerdag zijn:

 • Wat is een goed groen schoolplein eigenlijk?
 • Wie doet wat in de contacten met scholen
 • Wat kun je als leerkracht doen met je plein als educatieve buitenruimte?
 • Waar lopen leerkrachten tegen aan?
 • Wat zijn goede voorbeeldmaterialen en activiteiten?
 • Hoe ziet de teamtraining eruit?
 • Overige organisatorische aspecten

Aanmelden
De smaak te pakken gekregen en zin om samen met ons te werken aan de groene schoolpleinen? Geef je dan op voor deze train-de-trainerdag! Dat kan door onderstaande vragen te beantwoorden en te mailen naar: m.nelissen@ulebelt.nl. Aanmelden kan tot 15 februari.

 • Naam:
 • Mailadres:
 • Organisatie/ bedrijf:
 • Plaats:
 • Jouw ervaring met groene schoolpleinen:
 • Je motivatie voor deelname:
 • Hoe denk je scholen te werven voor deze teamtraining:

Na aanmelding voor de training ontvang je een bevestiging met verdere details over de training.

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen