Subsidies en fondsen om een groen schoolplein te realiseren

juli 12, 2019

Subsidies en fondsen om een groen schoolplein te realiseren

Wil jouw school een groen schoolplein aanleggen? En kunnen jullie wel wat extra financiering gebruiken? Er zijn zowel landelijk als in provincie Overijssel verschillende regelingen waar je gebruik van kan maken. Het programmateam van Groene Schoolpleinen Overijssel heeft al deze regelingen verzamelend in een handig document.

Het programma Groene Schoolpleinen Overijssel heeft de ambitie om alle schoolpleinen in Overijssel in 2025 te vergroenen. Samen met provincie Overijssel, Stichting Springzaad, IVN Overijssel gaan wij hier de komende jaren mee aan de slag.

Subsidies en fondsen

Het document is een verzameldocument van subsidies en fondsen om een groen schoolplein te realiseren in Overijssel. De geselecteerde fondsen hebben een link met groen, natuur, klimaat, duurzaamheid, educatie, kinderen en/ of buurtbewoners. Het is aan de school om te kijken welke fondsen passen binnen de visie van de school, het ontwerp van het schoolplein, de verschillende pleinonderdelen en de functies (zoals eetbaar groen of een wadi) van de pleinonderdelen. Wij als programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel hopen dat dit document bijdraagt aan het vinden van voldoende financiering voor het vergroenen van zoveel mogelijk schoolpleinen in Overijssel.

Download het document: ‘Subsidies en Fondsen om een groen schoolplein te realiseren in Overijssel

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte via de website www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl. Daar vind je meer informatie over het programma, leuke nieuwtjes, inspiratie, verdere contactinformatie en nog veel meer!

Natuur voor Elkaar

Het vergroenen van schoolpleinen is één van de acties van de uitvoering van het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ dat met diverse partners is opgesteld. Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein!

Wil je meer weten?

Profiel Anne-Floor Zuurbier

Anne-Floor Zuurbier

Projectleider Natuur & Gebiedsprocessen