Studenten van StadsLAB duiken in de nieuwe Omgevingswet

februari 18, 2020

Studenten van StadsLAB duiken in de nieuwe Omgevingswet

Nog een klein jaar en dan is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met de gemeentelijke omgevingsvisies? En hoe wordt er binnen die visies om gegaan met thema’s als Natuur, Milieu, Landschap en Klimaat? Dat gaat een groep enthousiaste studenten van StadsLAB, broedplaats van het Saxion, in opdracht van Natuur en Milieu Overijssel onderzoeken.

Maandag 24 februari gaan de studenten los! Vanaf dat moment zullen ze zich acht weken lang, twee dagen per week verdiepen in de gemeentelijke omgevingsvisies. We kijken bij Natuur en Milieu Overijssel uit naar de resultaten van het onderzoek. Met de resultaten hopen we onze achterban beter in positie te kunnen brengen en gemeenten de gelegenheid te geven om van elkaar te leren.

StadsLAB
Het stadsLAB is een broedplaats waar ideeën, experimenteren, samenwerken, (inter)actie en co-creatie centraal staan. Het biedt een platform voor organisaties en instellingen om samen met studenten, docenten en onderzoekers met verschillende achtergronden te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken.

Meer weten?