Schouder aan schouder werken aan een mooi en duurzaam Overijssel

juli 10, 2023

Schouder aan schouder werken aan een mooi en duurzaam Overijssel

Reactie Natuur en Milieu Overijssel op het coalitieakkoord van Provincie Overijssel

Afgelopen week heeft de nieuwe Overijsselse coalitie het coalitieakkoord “Schouder aan Schouder” gepresenteerd. In dit akkoord wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Overijssel de komende vier jaar bestuurd gaat worden en waar de accenten komen te liggen. Als Natuur en Milieu Overijssel zijn wij blij dat dit akkoord voor een groot deel doorbouwt op al die mooie programma’s en projecten die al in Overijssel spelen. De grote vraagstukken van deze tijd (stikstof, energie, biodiversiteit, etc) worden niet uit de weg gegaan en doelstellingen die op een eerder moment afgesproken zijn blijven van kracht.

Van onderop

We gaan in Overijssel door met het hoognodige herstel van de natuur, het verduurzamen van de landbouw, het werken aan de energietransitie en het klimaatbestending maken van onze leefomgeving. Daaruit putten wij vertrouwen voor de komende jaren. Wel moet voor veel onderwerpen nog uitgewerkt worden hoe er precies aan deze opgaves gewerkt gaat worden. Daar zijn wij vanzelfsprekend erg benieuwd naar. Wat in ieder geval opvalt is dat nog meer de nadruk gelegd wordt op de kracht van de Overijsselse samenleving. De kennis en kunde van onze inwoners inzetten om te werken aan de opgaves van vandaag. Dat is precies hoe wij elke dag werken aan een mooier en duurzamer Overijssel. Bijvoorbeeld met energiecoöperaties die vorm geven aan de energietransitie. Met groene inwonerinitiatieven die werken aan een fijne duurzame leefomgeving en met scholen om groene schoolpleinen te realiseren.

Wij zijn er klaar voor om samen met de provincie, gemeenten, maatschappelijke partners maar vooral samen met alle inwoners van Overijssel de komende jaren meters te blijven maken. Schouder aan schouder.

Benieuwd geworden?

Via de website van de Provincie Overijssel kun je je het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ downloaden.

Meer weten?

Profiel Anke Haaksma

Anke Haaksma

Projectmedewerker Communicatie

foto: Provinciehuis Overijssel door Nummer 12 (CC BY-SA 3.0 via wikimedia commons)