Provincie Overijssel stelt grond beschikbaar om bomen te planten

augustus 29, 2020

Provincie Overijssel stelt grond beschikbaar om bomen te planten – en jij kunt deze grond gebruiken!

In november 2018 nam Provinciale Staten van Overijssel een bijzonder motie aan: plant één boom per inwoner. Dit plan, om concreet 1,1 miljoen bomen extra aan te planten in Overijssel, gaat nu de uitvoering in. Met dit plan ontwikkelt de provincie beleid om op een slimme manier nieuwe bomen te planten, om klimaatverandering tegen te gaan. Met oog voor het landschap, inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2, en de provincie gelijk zo mooi mogelijk in te richten. En daar maakt de provincie graag haar eigen grond voor vrij.

Gebruik grond van de provincie voor jouw initiatief
Om initiatiefnemers de ruimte te bieden voor hun ideeën stelt Provincie Overijssel ook grond beschikbaar om bomen op te planten, ruim 80 voetbalvelden! Zo zorgen we er samen voor dat er 1,1 miljoen bomen bij zijn gekomen in Overijssel in 2023. De beschikbare gronden liggen in de gemeentes Enschede, Hengelo en Ommen. De specifieke percelen vind je op www.iedereeneenboom.nl/grond. Je kunt geld doneren voor het planten van bomen op de beschikbare grond, maar je kunt ook één van de aangeboden percelen kopen en aanplanten.

Subsidie
Voor het aanplanten van nieuw bos heeft provincie Overijssel ook een subsidieregeling geopend. Op deze manier kun je op het perceel dat je overneemt met subsidie nieuw bos realiseren. Ook over de subsidieregeling is meer informatie te vinden op de website.

Iedereen een boom
Iedereen kan meehelpen om het doel van 1,1 miljoen te halen. Door zelf een boom te planten, projectideeën te delen, geld te doneren of door het beschikbaar stellen van grond. Meedoen kan via het platform https://www.iedereeneenboom.nl/

Meer weten?

Profiel Peter Adema

Peter Adema

Projectleider Bomen, Groene Vrijwilligers en Gezondheid