Provinciale Staten wil nieuwe zonnevelden verbieden! Denk met ons mee over onze reactie hierop

oktober 23, 2023

Provinciale Staten wil nieuwe zonnevelden verbieden! Denk met ons mee over onze reactie hierop

Op 11 oktober heeft Provinciale Staten een besluit genomen om per direct in heel de provincie Overijssel het realiseren van zonnevelden te verbieden. Als Natuur en Milieu Overijssel zijn wij vóór het bevorderen van zorgvuldig ruimtegebruik, maar tegen een algemeen verbod voor grote zonneparken.

Ten koste van waardevolle projecten

Dit besluit heeft veel losgemaakt. Bij gemeenten, inwoners en ook bij onze achterban. Wij werken dan ook hard aan een zienswijze richting de provincie om dit besluit draaglijker te maken voor de energietransitie van onderop. Want juist projecten met draagvlak waar hard gewerkt is aan een goed omgevingstraject  door vrijwilligers en/of lokale energie coöperaties lijken nu de dupe te worden van dit beleid. Wat ons betreft is maatwerk op zijn plaats.

Onze reactie: zienswijze met suggesties voor beter beleid

In onze concept-zienswijze zetten wij onze argumenten op een rij en doen wij suggesties om tot een beter beleid te komen. De komende weken werken wij met onze partners aan een definitieve zienswijze.

Lees de zienswijze

Suggesties of opmerkingen? Mail ons dan

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over deze zienswijze neem dan contact op met Leander Broere via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl

 

Vragen? Neem gerust contact op!

Profiel Leander Broere

Leander Broere

Projectleider Energie & Overheden