Plannen voor de woningbouw in Energietuin de Noordmanshoek: natuurlijk, duurzaam en betaalbaar

april 26, 2022

Plannen voor de woningbouw in Energietuin de Noordmanshoek: natuurlijk, duurzaam en betaalbaar

Kan er extra woningbouw komen in Energietuin de Noordmanshoek in Wijhe? En zo ja: hoeveel dan? Over deze vraag boog Stichting de Noordmanshoek zich de afgelopen maanden, samen met architect Huub van Laarhoven, bureau Ruimtewerk, Natuur en Milieu Overijssel en de gemeente. Afgelopen zaterdag, tijdens een open dag op het landgoed in spé, deelden zij hun eerste bevindingen en schetsen met geïnteresseerden. En op die schetsen was inderdaad extra woningbouw te zien!

Een zacht zonnetje schijnt over de Noordmanshoek als de eerste geïnteresseerden zich om 9:00 uur verzamelen bij de hondenvereniging, pal naast de Noordmanshoek. Stichting de Noordmanshoek heeft hen allen uitgenodigd om de conceptplannen voor extra woningbouw op het landgoed met hen te bespreken. De aanwezigen lopen samen over het landgoed en langs het zonneveld, waar de Stichting de schetsen voor de woningbouw aan hekken heeft opgehangen. Architect Huub van Laarhoven vertelt over zijn ideeën bij het voorlopige ontwerp: “Het landgoed staat in het ontwerp centraal. We willen de woningbouw daarom niet verspreiden over het hele landgoed, maar hebben gekozen voor een ontwerp waarbij de woningen geclusterd zijn, maar wel allemaal in verbinding staan met het groen.”

Duurzaam wonen in Energietuin de Noordmanshoek
Twee ontwerpen passeren de revue: in het ene ontwerp worden er 50 wooneenheden gerealiseerd, in het andere zelfs 110. Stichting de Noordmanshoek en Van Laarhoven hebben duurzaamheid hoog op het lijstje gehad bij het ontwerp en dat zie je dan ook in allerlei onderdelen terug. Bijvoorbeeld in het materiaalgebruik. “We willen zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke materialen, zoals houtskelet en kalkhennep. Waar het maken van natuurlijke materialen veel CO2 kost, slaan deze materialen juist CO2 op. En daarnaast zorgen ze voor een veel gezonder binnenklimaat ”, aldus Van Laarhoven. Daarnaast is er volop aandacht voor biodiversiteit en zijn alle woningen zo gesitueerd dat ze uitkijken op het groen: het hele landgoed is je tuin.

Geïnteresseerde omwonenden bekijken de plannen voor woningbouw in Energietuin de Noordmanshoek

 

Delen: duurzaam én goedkoper
Een veelbesproken punt tijdens de ochtend is betaalbaarheid: worden de woningen met al deze ambities niet te duur voor starters uit Wijhe? De stichting heeft hier onderzoek naar gedaan, en experts geven aan dat de prijzen van biobased en duurzaam bouwen niet veel meer verschillen van traditionele bouw. Daarnaast heeft de Stichting nog een ander idee om het wonen betaalbaar te houden: delen! Zo denkt de Stichting bijvoorbeeld aan het delen van elektrische auto’s en andere deelvoorzieningen zoals een gemeenschappelijke werkplaats, moestuin, kantoorruimte en logeerplek waar gasten kunnen worden ontvangen. Het idee hierachter is dat het materiaalgebruik tijdens de bouw wordt beperkt en de ruimte in de Noordmanshoek zo goed mogelijk wordt benut. Zo blijft er meer ruimte over voor bijvoorbeeld groen.

Met de reacties die zijn gegeven, werkt architect Van Laarhoven de plannen verder uit. Eind mei verwacht de Stichting de uitkomsten in te leveren bij de gemeenteraad. Heb je de open dag gemist en wil je meer informatie over de plannen voor extra woningbouw in de Noordmanshoek? Stuur dan een mail naar denoordmanshoek@hotmail.com.

Energietuin de Noordmanshoek
Een Energietuin is een plek waar duurzame energieopwekking op creatieve wijze in de openbare, groene ruimte wordt ingepast. Stichting De Noordmanshoek ontwikkelde samen met de gemeente Olst-Wijhe, de Wageningen University (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel, een concept voor een van de eerste Energietuinen van Nederland. Volgens het huidige plan wordt De Noordmanshoek ingericht als landgoed met onder andere een voedselbos, een tuinderij, een boomgaard, een havezate en een zonnepark ontwikkeld door Goed Veur Mekare. De Energietuin wordt een plek speciaal voor de inwoners van Olst-Wijhe: waar je kunt wandelen, waar kinderen kunnen spelen en waar zelfs wat te leren valt over natuur en energie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij.

Lees meer op de website van NoordmanshoekWil je meer weten over Energietuinen?

Lees er hier meer over!
Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Projectleider Energie & Duurzaamheid