Participatiecoalitie: Een goede energietransitie doen we sámen

september 16, 2019

Participatiecoalitie: Een goede energietransitie doen we sámen

De energietransitie wordt steeds duidelijker zichtbaar. Op veel plekken ontstaan initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en voor het aardgasvrij maken van wijken. Bewoners krijgen vaker te maken met plannen voor energieprojecten, of starten zelf een initiatief. En dat is goed, want de energietransitie gaat ons allemaal aan. De participatiecoalitie zet zich in voor het betrekken en vertegenwoordigen van bewoners bij nieuwe en bestaande plannen.

De participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties: De Natuur en Milieufederaties, HIER, LSA Bewoners, Buurkracht en Energie Samen. Met de gezamenlijke kennis en ervaring komen goede plannen tot stand waar bewoners bij betrokken zijn en achter staan. De participatiecoalitie heeft geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, natuur en omgeving. Er is veel kennis van wat er lokaal speelt en er wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid lokaal netwerk. Hiermee wordt de kans dat energieprojecten in jouw gemeente of regio slagen veel groter.

Wat biedt de participatiecoalitie voor gemeentes?

  • Kennis en voorbeelden van succesvolle buurtaanpakken en energieprojecten;
  • praktisch advies over burgerparticipatie bij de Regionale Energiestrategie (RES);
  • advies en ondersteuning bij het betrekken van omwonenden bij de inrichting van gebieden en lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken;
  • en begeleiding van 100-150 bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken.

Wat biedt de participatiecoalitie voor bewoners?

  • Ondersteuning van initiatieven met onze kennis en ons netwerk;
  • Verbinding met gemeentes en relevante partijen zoals bedrijven en kennisinstellingen;
  • Kennis en voorbeelden van succesvolle (buurt)projecten zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Regionale Energiestrategieën
In iedere regio is een contactpersoon beschikbaar voor ondersteuning en advies. Ook brengt hij of zij natuur- en landschapsorganisaties, agrariërs, lokale energie-initiatieven en energiecoöperaties bij elkaar.

Aardgasvrije Wijken
Wijkondersteuners begeleiden in 100-150 wijken bewonersinitiatieven bij het maken van afspraken met de gemeente over het aardgasvrij maken van hun wijk.

Bekijk voor meer informatie onze website: www.departicipatiecoalitie.nl of www.natuurenmilieufederaties.nl/de-participatiecoalitie/ of stel je vraag via info@departicipatiecoalitie.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de participatiecoalitie

Energietuinen in heel Nederland
De Energietuinen worden ontworpen en uitgevoerd samen met de omwonenden, gemeente, eigenaren en andere betrokkenen. De fysieke Energietuin kan uiteindelijk bestaan uit zonnepanelen, (kleinschalige) windenergie, waterkracht en/of energieopslag en biomassateelt. Dit wordt gecombineerd met bijvoorbeeld een fietspad, wandelpad, voedselbos, moestuin, picknickveld, uitkijkpunt, maar ook de aanplant van nieuwe vegetatie, houtwallen, kruidenrijk gras, bijenhotels en faunapassages. Het project moet de betrokkenheid onder bewoners versterken en de professionaliteit van lokale energie-initiatieven vergroten. De eerste Energietuinen zijn gepland in Wijhe, Assen en Montfoort. Het gaat om grote locaties, variërend in omvang van 20 tot 80 voetbalvelden. De bedoeling is dat er in heel Nederland Energietuinen gaan ontstaan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij.

Ontwerpend onderzoeken
Uit welke elementen de Energietuinen precies gaan bestaan is van tevoren niet te zeggen. Sven Stremke, universitair hoofddocent landschapsarchitectuur aan de WUR, is samen met zijn team verantwoordelijk voor dit proces, dat bekend staat als ‘ontwerpend onderzoek’. Stremke: “Het is een intensief traject, waarbij er in het begin wel 100 mogelijkheden zijn. Door te luisteren naar alle perspectieven, te leren van best-practice en rekening te houden met wet en regelgeving, komt er uiteindelijk een definitief ontwerp uit dat specifiek is voor elk van de drie locaties.” Het project Energietuinen is onderdeel van een groter onderzoekprogramma van WUR naar zonne-energie: het Solar Research Program. Dit programma zoekt naar nieuwe concepten voor zonneparken waarin rekening gehouden wordt met de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, bodemkwaliteit, governance, landbouwproductie en technologische innovatie.