Overweldigend enthousiasme voor de Nationale Bijentelling!

april 23, 2020

Overweldigend enthousiasme voor de Nationale Bijentelling!

Afgelopen weekend deed een overweldigend aantal mensen mee met de Nationale Bijentelling. Meer dan 10-duizend mensen telden in totaal 136-duizend bijen en zweefvliegen in hun tuin of op het balkon. Dit is twee keer zoveel als vorig jaar. Diezelfde tendens zien we ook in Overijssel. Ook hier heel veel tellers! Het mooie weer en het feit dat veel mensen door de coronacrisis meer aan huis gebonden zijn zal zeker een rol gespeeld hebben. De resultaten van de telling laten onder andere zien dat men gemiddeld bijna veertien bijen en zweefvliegen telt per tuin.  

Net als de twee eerdere jaren staat ook dit jaar de honingbij bovenaan. Daarvan zijn dus de meeste exemplaren geteld, gevolgd door de rosse metselbij en de sachembij. Op veel plekken in de stad hebben hobby-imkers kasten staan en hun bijen waaieren over de woonwijken uit. “De rosse metselbij profiteert onder andere van alle bijenhotels en bijenplanten die afgelopen jaren in de bebouwde omgeving zijn verschenen”, concludeert Vincent Kalkman, entomoloog bij Naturalis en nauw verbonden aan het bijenonderzoek. Opvallend noemt hij in deze telling dat er vergeleken met vorig jaar relatief weinig hommels zijn gezien. “Vorig jaar viel de telling in een koud weekend. Hommels kunnen daar door hun dikkere vacht beter tegen dan andere bijen en werden daarom relatief veel gemeld”. Na drie edities kunnen we nog niet met zekerheid trends vaststellen. Wel wijzen de resultaten erop dat het zeker niet slecht gaat met bijen in de stedelijke omgeving. De aandacht van bewoners en gemeenten voor bijen lijkt te helpen.”

Resultaten in Overijssel
Uit heel Nederland zijn resultaten binnengekomen. Dat is ideaal voor de onderzoekers. Zo krijgen zij inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen noord en zuid, of stad, dorp en platteland. Maar om hier echt iets over te kunnen zeggen, bestuderen de onderzoekers de gegevens aankomende tijd nog wat gedetailleerder. .Helaas hebben wij op dit moment dus nog niet alle resultaten binnen van Overijssel. Maar, ben je nieuwsgierig naar de plekken waar in Overijssel veel geteld is en welke bijen er bij jou in de omgeving gezien zijn? Neem dan even een kijkje op de website van de Nationale Bijentelling. Daar krijg je al een goede indruk van de resultaten in Overijssel. Zodra wij meer informatie hebben delen wij dat natuurlijk op onze website en de pagina van de Overijsselse Bijenbeweging.

Bijen bedreigd
In Nederland leven 358 bijensoorten, waarvan ruim de helft bedreigd is. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten. Daarnaast zijn bijen voedsel voor vogels en zorgen ze ook voor de voortplanting van wilde planten. Alle reden dus dat iedereen, bewoners, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en agrariers zich inzet voor een betere leefomgeving van bijen. Denk daarbij aan het kiezen van bijvriendelijke planten en bomen, het creëren van nestgelegenheid en het achterwege laten van chemische bestrijdingsmiddelen. Zie voor tips de website van de Overijsselse Bijenbeweging.