Subsidie: Aandachtsoorten in Overijssel

september 25, 2020

Subsidie: Aandachtsoorten in Overijssel

Het provinciale programma Natuur voor Elkaar kent verschillende deelprojecten, waaronder “Iedereen een boom”, Groene Schoolpleinen”, “Natuur in de Stad” of “Condities voor soorten op orde”. Een overzicht is te vinden op www.natuurvoorelkaar.nl/.

Voor dit laatste project doet de provincie een oproep aan alle vrijwilligers om ook bij te dragen en te helpen het leefgebied van de Overijsselse aandachtsoorten te verbeteren. Voor alle 114 specifieke planten en dieren die het op dit moment moeilijk hebben, stelt de provincie een subsidieregeling open.

Je kunt een subsidie aanvragen voor vijf type projecten, zoals voor het aanleggen van een poel voor de boomkikker of voor het verbinden van kleine heideterreinen voor de bruine vuurvlinder.

IVN-lid Ellen Schulte uit Olst deed al zo’n aanvraag en legde een poel aan voor de kamsalamander. Op deze plek vind je een interview met haar.

Meer informatie en aanvragen van subsidies kan via de site: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/verbeteren-condities/

Meer weten?

Profiel Peter Adema

Peter Adema

Projectleider Bomen, Groene Vrijwilligers en Gezondheid