Opinie: Alleen ga je sneller, samen kom je verder

april 10, 2024

Opinie: Alleen ga je sneller, samen kom je verder

In de komende maanden zal duidelijk worden hoe we in Overijssel omgaan met de ontwikkeling van zonne- en windparken. De provincie Overijssel staat op het punt haar nieuwe beleid vast te stellen, een cruciaal moment voor ons bij Natuur en Milieu Overijssel. Hoewel er veel positieve ontwikkelingen zijn, is het belangrijk om te onderstrepen dat de energietransitie in Overijssel een zetje in de juiste richting kan gebruiken.

Een aanzienlijke stap

Om een duurzame energievoorziening te realiseren, zal de provincie de komende jaren ongeveer 100 nieuwe windturbines vergunnen in heel Overijssel. Dit gebeurt bij voorkeur in gebieden waar dit landschappelijk gezien het meest passend is, met clusters van minimaal vier windturbines. Dit is een aanzienlijke stap richting een duurzame energievoorziening die wij van harte toejuichen. Veel van deze projecten bevinden zich momenteel in de voorbereidingsfase en zullen binnenkort het vergunningstraject ingaan.

Energie van en voor iedereen

Voor Natuur en Milieu Overijssel is het echter niet alleen van belang dat deze energieprojecten snel worden gerealiseerd. Wij zijn ervan overtuigd dat de energietransitie alleen succesvol kan zijn als deze inclusief is, van en voor iedereen. Betaalbare energie van lokale bronnen voor iedereen toegankelijk maken vergt tijd en vooral bestuurlijke moed. Het is daarom cruciaal om bewoners en lokale initiatieven te stimuleren en te ondersteunen, zelfs als dit projecten op de korte termijn complexer maakt.

Uiteindelijk leveren lokaal gedragen initiatieven veel meer op dan alleen maar energie.

Vragen? Neem gerust contact op!

Profiel Leander Broere

Leander Broere

Projectleider Energie & Overheden