Op honderd plekken in Overijssel produceren inwoners samen groene energie

november 20, 2019

Op honderd plekken in Overijssel produceren inwoners samen groene energie

Een eigen energiecoöperatie beginnen of met de straat samen je huis isoleren, in Overijssel hebben al op honderd plekken groepen bewoners de handen ineengeslagen om eigen groene energie op te wekken of samen energie te besparen. Dat blijkt uit het rapport over lokale energie-initiatieven in Overijssel die Natuur en Milieu Overijssel heeft uitgebracht.

Lokale initiatieven zijn onmisbaar in de overgang naar duurzame energie. Daarom heeft Natuur en Milieu Overijssel in kaart gebracht aan welke projecten de Overijsselse initiatieven werken en wat er nodig is om de realisatiekracht van onderop te vergroten.

Op dit moment werken zo’n honderd lokale energie-initiatieven in Overijssel van onderop aan het duurzaam opwekken en besparen van energie. Zij weten, als bewoners, als geen ander wat er past bij hun stad of dorp en hoe andere bewoners betrokken kunnen raken en kunnen meeprofiteren van deze initiatieven. Matthijs Nijboer van Natuur en Milieu Overijssel: “Deze lokale energie-initiatieven vervullen een belangrijke rol in de energietransitie. Niet alleen omdat ze helpen bij de overstap van fossiel naar groen, maar ook omdat ze écht lokaal zijn en dus zorgen voor meer draagvlak.”

Om ze een goede kans van slagen te geven en om nieuwe initiatieven van de grond te helpen krijgen, blijven een goede samenwerking met de overheid en ondersteuning in kennis, expertise en financiering cruciaal, is de conclusie van het rapport.

Wat doen lokale energie-initiatieven?
Een veel voorkomend voorbeeld van een project is het leggen van zonnepanelen op de lokale sporthal of bedrijfsdaken. Buurtbewoners zonder geschikt dak kunnen zo ook goedkope en duurzame energie afnemen. De lokale initiatieven realiseren steeds meer en steeds grotere projecten: lokale coöperaties zijn bezig met meerdere projecten tegelijk of ontwikkelen soms zelfs hun eigen windmolens. Enorme projecten, waarmee groepen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie.

Professionalisering
De energie-opgave is groot. Een deel van de initiatieven wil zich graag verder ontwikkelen en professionaliseren om meer of grotere projecten te realiseren. Om dit te bereiken hebben zij vaak behoefte aan een goede samenwerking met de gemeente en andere partijen. Daarnaast geven initiatieven aan dat een goede ondersteuning, zoals de beschikbaarheid van kennis en expertise en goede financieringsopties, cruciaal is om mee te kunnen doen in een transitie vol professionele marktpartijen.

Nieuwe Energie Overijssel
Vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel werken Provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en andere partijen samen aan de ondersteuning voor deze lokale initiatieven: door 1-op-1 ondersteuning via initiatievenmakelaars, het bouwen van een netwerk waarin initiatieven onderling kennis en ervaringen delen, het versterken van de samenwerking met gemeenten en andere partijen en het regelen van (start)financiering om projecten van de grond te krijgen. Met de inzichten uit het rapport wordt deze ondersteuning verder vormgegeven. Zodat bewoners van Overijssel steeds meer duurzame projecten kunnen realiseren, op een manier die past bij hun omgeving.

Download hier het rapport over lokale energie-initiatieven.

Wil je meer weten?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Projectleider Energie & Duurzaamheid