On the way to PlanetProof sluit 2019 af met 80.000 hectare duurzamere agrarische productie

maart 16, 2020

On the way to PlanetProof sluit 2019 af met 80.000 hectare duurzamere agrarische productie

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof zorgt voor verduurzaming van de agrarische sector in Nederland en andere Europese landen. Per 1 januari 2020 is er bijna 35.000 hectare plantaardige productie waarop volgens de eisen van het keurmerk wordt geteeld, en ruim 44.000 hectare duurzamer beheerd land voor melkkoeien. Ruud Pleune (Natuur en Milieu Overijssel) zit namens de Natuur en Milieufedraties in het College van Deskundigen. 

Het keurmerk van SMK (Stichting Milieukeur) levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de Kringloopvisie van minister Schouten. On the way to PlanetProof gecertificeerde bedrijven voldoen immers aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een extra bijdrage aan schone lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, natuur op het landbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn, en recycling.

Enorme groei deelnemers
Per januari 2020 zijn er bijna 1.300 Nederlandse telers die hun plantaardige productie verduurzamen op basis van de criteria van On the way to PlanetProof. Dit zijn de bedrijven die een grote bijdrage leveren aan de verbetering van onze leefomgeving. In Nederland gaat het om de teelt van aardappelen, groenten, fruit en sierteeltproducten, met in totaal ruim 31.000 hectare. Buiten Nederland zijn er 145 gecertificeerde telers, waarvan het merendeel in Spanje, met in totaal bijna 3.200 hectare. Zij zorgen met name in het winterseizoen voor de aanvoer van On the way to PlanetProof geteelde groenten. Ook zijn er nog ruim 70 handelsbedrijven in Nederland en buitenland gecertificeerd.

Ook zuivel en eieren
Eind 2018 is ook de zuivelsector gestart met verduurzaming door middel van certificering voor On the way to PlanetProof. Inmiddels zijn er 3 zuivelketens met hun melkveehouders (circa 700) gecertificeerd op een oppervlakte van circa 44.000 hectare duurzamer beheerd land. Van de geproduceerde melk is een groot assortiment zuivelproducten met een On the way to PlanetProof certificaat verkrijgbaar, zowel A-merken, als private labels.

Naast plantaardige producten en zuivel is er ook een groot assortiment eieren verkrijgbaar met het keurmerk On the way to PlanetProof, zoals de merken Rondeel, Kipster, Eike, Zorgeieren, Oerei en Blije kip. Deze zuivel en eieren zijn geproduceerd met bovenwettelijke eisen op het gebied van klimaat, milieu en dierenwelzijn en diergezondheid.

Verkrijgbaarheid
Het keurmerk On the way to PlanetProof is steeds meer zichtbaar in de schappen van de supermarkten. Er wordt een ruim assortiment aardappelen, groenten, fruit, zuivel en eieren als verpakt product aangeboden met het logo On the way to PlanetProof.

Voor de verkoop van onverpakte producten is de retail gebonden aan strenge regels. Om deze ‘losse’ producten te mogen aanbieden als On the way to PlanetProof moeten ook supermarkten hiervoor het certificaat behalen. Daarmee wordt geborgd dat een consument ook werkelijk een On the way to PlanetProof product koopt. Onlangs heeft Aldi als eerste grote landelijke supermarkt in Nederland dit certificaat behaald en kan nu dus alle aardappelen, groenten en fruit – los en onverpakt – als On the way to PlanetProof aanbieden. Eerder al was alleen de winkelketen Marqt hiervoor gecertificeerd.

Meer weten?

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw