Oeverzwaluw neemt zijn intrek op bedrijventerrein Hessenpoort

april 3, 2017

Oeverzwaluw neemt zijn intrek op bedrijventerrein Hessenpoort

Door: Jan van Dijk, Stiching Avifauna Zwolle

De projectgroep ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’ werkt samen aan het opwaarderen van de biodiversiteit en leefbaarheid van het bedrijvenpark. Eén van de eerste concrete ideeën was het aanleggen van een broedwand voor oeverzwaluwen. Deze kleinste in Nederland broedende zwaluwsoort graaft nesten in steile zandwanden. Al jarenlang proberen de oeverzwaluwen in de aanwezige tijdelijke zandbergingen op de Hessenpoort te broeden. Met wisselend succes omdat het zand meestal erg instabiel is.

Broedwand aan de vijver
Er was snel een beoogde plek voor een broedwand gevonden; aan de rand van de vijver bij het Van der Valk hotel. De directie van het hotel werkte loyaal mee en nadat voldoende financiën gevonden waren, kon de wand in het voorjaar van 2016 gerealiseerd worden. Vanwege de beschikbare middelen moest de wand beperkt worden tot een breedte van 8 meter. In de wand zijn 48 uitsparingen in het beton waarachter de zwaluwen hun nesten kunnen uitgraven. Aanvankelijk hadden oeverzwaluwen weinig belangstelling voor de wand, maar in juni werden toch drie nestgangen uitgegraven. Uit één nest zijn jongen uitgevlogen. Het begin is er dus!

Uitbreiding van de broedwand
Oeverzwaluwen broeden in kolonies en een kolonie kan wel uit honderden nesten bestaan. Een broedwand met 48 broedgelegenheden is dus vrij klein. Daarom werd met de aanleg al rekening gehouden dat de wand nog een keer uitgebreid zou moeten worden. De benodigde financiering voor de uitbreiding van de wand was sneller rond dan verwacht en nog voor het komend broedseizoen kan de wand met 8 meter worden verlengd. Dan zijn er 96 broedmogelijkheden beschikbaar voor de oeverzwaluwen als ze eind april weer arriveren vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika.

Het project ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’ is een initiatief van de ondernemersvereniging Hessenpoort in samenwerking met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, Natuur en Milieu Overijssel, de Gemeente Zwolle, provincie Overijssel en lokale groene groepen.