Nieuw coalitieakkoord staat mijlenver af van een gezonde leefomgeving

mei 16, 2024

Nieuw coalitieakkoord staat mijlenver af van een gezonde leefomgeving

Na maandenlang overleg werd vanochtend het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. De nieuwe coalitie brengt geen natuur- en klimaatoplossingen, maar zwakt ze juist af.  “Zeer zorgelijk,” zegt directeur Andrea Kuiper-Vos. “Ook in Overijssel zien we dat het nu tijd is voor actie. Uitstellen is geen optie. Wij blijven ons daarvoor inzetten.”

Ze kiezen niet voor een schone lucht, niet voor een gezonde bodem en niet voor een gezonde leefomgeving. Hierdoor worden onze burgers en onze natuur aan hun lot overgelaten. De steeds hoger wordende rekening schuift zo gewoon door naar de toekomst. Ook onze boeren krijgen met de aangekondigde politiek van nieuwe geitenpaadjes – en het opnieuw opzoeken van de randen van de wet – onvoldoende toekomstperspectief waar zoveel behoefte aan is.

Oplossingen voor een gezonde leefomgeving

Ons land staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, energie en natuur. Juist daarom is beleid en betrouwbaar bestuur dat meerdere jaren wordt doorgezet zo hard nodig voor de toekomst van Nederland. De opgaven op het gebied van klimaatverandering en natuurherstel blijven onverminderd bestaan. Wij blijven ons daar samen met duizenden vrijwilligersorganisaties in de provincies hard voor maken. Daarom bieden we aan de nieuwe coalitie de uitgestoken hand om te komen tot oplossingen die wél leiden tot een gezonde en duurzame leefomgeving.

Meer weten? Neem contact op

Profiel Lise Notenboom

Lise Notenboom

Strategisch Communicatieadviseur