Natuur- en milieuorganisaties gematigd positief over rapport Remkes

oktober 10, 2022

Natuur en milieuorganisaties gematigd positief over rapport Remkes

Afgelopen week presenteerde Johan Remkes na zijn gesprekken met de vele verschillende betrokkenen zijn advies over de stikstofcrisis. In het rapport Wat wel kan stelt Remkes dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn minder stikstof te gaan uitstoten. Zijn aanbeveling blijft vooralsnog om vast te houden aan 2030 en de gestelde doelstellingen. Natuur- en milieuorganisaties laten gezamenlijk weten dat zij gematigd positief zijn over dit advies.

Lees hier het Remkes rapport

Blij met consitentie Remkes, maar zorgen over vertragingen

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en Wereld Natuur Fonds zijn gematigd positief over het advies van Remkes. De organisaties zijn blij dat Remkes consistent is met zijn eerdere bevindingen over de noodzaak van een onontkoombare aanpak om de natuur te herstellen. Ze zien echter wel zorgpunten in onder meer het tijdspad richting 2030, omdat er door tussentijdse meetmomenten  ruimte kan ontstaan om de doelen uit te stellen. Ook de eventuele uitwerking in een landbouwakkoord brengt het risico op vertraging met zich mee.

De crisis voor de natuur is vanwege het stikstofprobleem zo groot, dat verdere impasse en vertraging nog vele malen desastreuzer zijn. Daarom is snelle wettelijke verankering van het reductiedoel cruciaal. Het is terecht dat Remkes alle sectoren oproept een bijdrage te leveren om het probleem samen op te lossen. Als met deze aanpassingen de stikstofcrisis nu echt aangepakt wordt, is er nog hoop op het redden van natuur in Nederland.

Aan de slag in Overijssel

Onze projectleider Natuur en Landbouw Ruud Pleune gaf een reactie op het rapport aan RTV Oost.

“We gaan met elkaar voor de doelen die de natuur zo hard nodig heeft. Tegelijk is er aandacht voor de boeren, dat is ook heel belangrijk. Met z'n allen aan de slag nu!”

Ruud Pleune aan RTV Oost

oktober 10, 2022

Bekijk hier het artikel op RTV Oost

Verdienmodellen voor boeren

“In Overijssel zijn we al druk bezig met de gebiedsgerichte aanpak.”, vertelt Ruud verder.  “Als er vanuit de overheid instrumenten komen om extensivering te belonen, kunnen we ook daadwerkelijk boeren helpen in hun verandering naar een natuurinclusief bedrijf met een goed verdienmodel.” 

Eerder dit jaar publiceerden we het rapport "ontwikkelen nieuwe verdienmodellen in de agrarische sector" in samenwerking met Aveco de Bondt. In dit rapport worden verschillende nieuwe verdienmodellen getoetst op haalbaarheid.

Meer weten?

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw