Minister Carola Schouten ontvangt tien stappenplan kringlooplandbouw

januari 16, 2020

Minister Carola Schouten ontvangt tien stappenplan kringlooplandbouw

Boeren, burgers en natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hebben afgelopen dinsdag de wandelschoenen aangetrokken om met een ‘Kring-loop’ aandacht te vragen voor kringlooplandbouw. De wandeling liep van Hoeve Biesland in Delfgauw naar Den Haag. Aan het einde van de Kring-loop werd een tien stappenplan overhandigd aan landbouwminister Carola Schouten.

Met dit plan geven we gehoor aan de gezamenlijke wens om ons voedselsysteem binnen de draagkracht van de aarde te organiseren. We vragen dan ook aan de overheid om snel in actie te komen, aangezien het huidige systeem niet meer houdbaar is. Met het plan is alvast een voorzet gedaan om deze weg vooruit te schetsen.

In het tien stappenplan geven de initiatiefnemers aan dat ons huidige landbouw-voedselsysteem niet meer houdbaar is. “Niet alleen de stikstofcrisis, ook de uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, bodem-, water- en luchtkwaliteit, bodemdaling en de aantrekkelijkheid van ons landschap vragen een langetermijnoplossing. Deze uitdagingen hangen sterk met elkaar samen. Dat de manier waarop we voedsel produceren verder gaat dan wat de aarde ons kan geven, wordt beaamd in de visie van Minister Carola Schouten ‘Waardevol en Verbonden’. De visie was moedig en vooruitstrevend, maar tegelijk ruim en algemeen waardoor er veel ruimte is voor een vrije interpretatie van wat kringlooplandbouw inhoudt. Het mist een integraal handelingskader, terwijl de urgentie
van de diverse opgaven alleen maar sterker wordt. Wij pleiten voor een langetermijnoplossing met een duidelijke stip op de horizon en met voldoende economisch perspectief voor alle belanghebbenden. Wij stellen hier vanuit onze kennis en betrokkenheid 10 stappen voor die wij essentieel achten in het proces voor het realiseren van een natuurinclusieve kringlooplandbouw.”

Zie voor stappenplan en alle initiatiefnemers deze website.