Meer biodiversiteit op Hessenpoort

september 12, 2018

Meer biodiversiteit op Hessenpoort

Het bedrijventerrein Hessenpoort is al het groenste bedrijventerrein van Overijssel, maar de biodiversiteit kan nog wel een extra boost gebruiken. Dat is in ieder geval de inzet van de werkgroep Hessenpoort Natuurlijk waar Hessenpoortse ondernemers, waterschap, gemeente, Natuur en Milieu Overijssel en groene vrijwilligers samenwerken aan het vergroenen van het grote bedrijventerrein aan de noordrand van Zwolle. Dit is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid en werkplezier van de werknemers op Hessenpoort. Er is al veel gebeurd de afgelopen tijd. Zo zijn bermen ingezaaid met bijenbloemen, heeft Van der Valk een oeverzwaluwwand gerealiseerd en autobedrijf Wensink een IJsvogelwand. Verder is vlak voor de zomer de bijentuin Hessenpoort geopend door Wethouder William Dogger.

(Op de foto: Ilse Sijtsema; parkmanager Hessenpoort, Arap-John Tichgelaar; Transferro, Carl Stoelinga; ROVA, Paul Penning; Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Afgelopen weken hebben leden van de werkgroep een inventarisatie gemaakt van plekken die nog een biodiverse boost kunnen gebruiken en die mogelijk ook gecombineerd kunnen worden met bijvoorbeeld lunchplekken, tinyhouses als groene vergaderplek en wandelpaden. Op 11 september heeft de werkgroep hiervoor een terreinverkenning uitgevoerd en komende maanden werken wij dit uit tot een concreet plan, zodat Hessenpoort in 2019 weer een stukje groener is.