Meekoppelkansen Engbertsdijksvenen

april 4, 2019

Meekoppelkansen Engbertsdijksvenen

Afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom het Natura-2000 gebied Engbertsdijksvenen. Voor het behoud en het herstel van de heide en het actief hoogveen, wordt het gebied ‘vernat’. Ongeacht hoe dit precies tot stand gaat komen, gaan er werkzaamheden in het gebied plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een unieke kans voor ‘meekoppelkansen’. Zogenaamde kansen die buiten het project Planvorming Engbertsdijksvenen vallen. Met deze meekoppelkansen creëer je iets extra’s voor het gebied, een visitekaartje. In opdracht van LTO Noord heeft Natuur en Milieu Overijssel de meekoppelkansen die leven onder de bewoners opgehaald en verder met hen geconcretiseerd. Bovendien zijn de meekoppelkansen onderdeel geworden van het ruimtelijk inrichtingsplan.

Betrokkenen van het gebied
Voor het inventariseren van de meekoppelkansen hebben we een beroep gedaan op de betrokkenen van het gebied. Zoals agrariërs uit de omgeving, landgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, plaatselijke belangen, dorpsraden, gemeente Twenterand, LTO Noord, KNNV, Staatsbosbeheer en Wildbeheereenheid Vriezenveen. Afgelopen jaar hebben we een drietal bijeenkomsten georganiseerd om de verschillende ideeën op te halen en verder te concretiseren. Hier zijn vijf werkgroepen uit ontstaan.

Werkgroepen
De vijf werkgroepen zijn aan de slag gegaan met het opstellen van een plan, het zoeken naar een breder draagvlak en het onderzoeken van de financieringsmogelijkheden. Het gaat om de volgende vijf werkgroepen:

  1. Kringlooplandbouw
  2. Recreatieve routes (o.a. wandel,- fiets,- en mennerpaden)
  3. Veilige fietspaden Bruinehaar – Pollen – Veenmuseum
  4. Natuurbelevingscentrum
  5. Turfvaart Schipsloot

Verbinding
Doordat de onderwerpen van de werkgroepen sterk uiteenlopen, zijn we bovendien op zoek gegaan naar verbinding. Alles moet samenkomen in één gebied als één gezamenlijke beweging. Hiervoor zijn een verbindend verhaal, een landschapsschets en een slogan gecreëerd. Deze vormen een verbindende visie waar we met alle werkgroepen naartoe werken.

Schematische landschapsschets met de vijf meekoppelkansen en verbindingen

Vervolg Meekoppelkansen
De werkgroepen zijn op dit moment bezig met het verder uitwerken van hun plannen. Zo zijn ze op zoek naar een breder draagvlak en zijn ze aan het onderzoeken wat de financieringsmogelijkheden zijn om hun plan daadwerkelijk te realiseren. Wij hebben hiervoor ter ondersteuning een document opgesteld met relevante fondsen en subsidies. Daarnaast willen wij de groepen ook ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en fondsen. Hier worden ateliers voor georganiseerd, zoals de bijeenkomst Gebiedsidentiteit eind februari 2019.

 

Wil je meer weten?

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw