Lokale toepassing van hout uit stadsbeheer

mei 25, 2018

Lokale toepassing van hout uit stadsbeheer

Op 15 mei organiseerde de Natuur en Milieufederaties met ondersteuning vanuit het programma Duurzaam Door een kennisbijeenkomst over de lokale toepassing van hout uit stadsbeheer (stadshout). De aanleiding voor het organiseren van een kennisbijeenkomst was tweeledig:

  1. In veel steden in Nederland zoeken zowel lokale ondernemers als gemeenten naar mogelijkheden om lokaal hout ook lokaal te verwerken. In een aantal gevallen staat dat zelfs hoog op de politieke agenda.
  2. Vanuit een circulaire economie is het interessant om waardevolle grondstoffen/reststromen die lokaal beschikbaar zijn, ook structureel lokaal hoogwaardig toe te passen.

De kennisbijeenkomst had tot doel om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en met elkaar te kijken naar wat nodig is om de grondstofcirkel van lokaal hout duurzaam te sluiten.

Deze eerste bijeenkomst was georganiseerd voor een select gezelschap van de gemeenten Utrecht, Zwolle, Rotterdam en Amsterdam en drie lokale ondernemers uit deze steden (Tafelboom, Binthout en Stadshout Amsterdam). Daarnaast bracht woningcorporatie DeltaWonen uit Zwolle zijn ervaring in vanuit de pilot Essentakziekte. In deze pilot werken gemeente Zwolle, DeltaWonen en Binthout samen om te kijken of de grote hoeveelheden essen die gekapt worden vanwege de Essentakziekte grootschalig, projectmatig toegepast kunnen worden bij de renovatie van corporatiebezit. Ervaringen die interessant zijn voor de andere gemeenten aangezien de Essentakziekte en daardoor de grootschalige kap van essen in bijna alle gemeenten in Nederland speelt.

Naast het uitwisselen van ervaringen was er veel ruimte voor inspiratie en het bespreken van dilemma’s die komen kijken bij het opschalen van lokale verwerking en toepassing van stadshout. Zo was er veel interesse voor de ambitie van de gemeente Amsterdam om een centrale houtbank te organiseren en was er herkenning in het dilemma van Tafelboom hoe je de stadshoutverwerking opschaalt zonder het verhaal achter het hout en verbinding met de stad te verliezen.