Lokaal eigendom; wat is dat nu precies?

december 23, 2020

Lokaal eigendom; wat is dat nu precies?

Een veel gebezigde kreet bij de ontwikkeling van energieprojecten is het organiseren van lokaal eigendom. Maar wat is dat nu precies en waarom is dat belangrijk? In onderstaand filmpje legt collega Leander Broere dit in anderhalve minuut uit.

Wat is lokaal eigendom?
Lokaal eigendom betekent dat bewoners of bedrijven uit de lokale gemeenschap eigenaar of mede-eigenaar zijn van een zonneveld of windmolen. Dat eigendom is vaak een collectief eigendom, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie of en andere passende rechtsvorm. Soms is het collectief van bewoners of bedrijven voor 100% eigenaar van het zonneveld of windmolen, soms voor een gedeelte, waarbij er wordt samengewerkt met een commerciële projectontwikkelaar.

Waarom is lokaal eigendom belangrijk?
In het Klimaatakkoord hebben we in Nederland met elkaar afgesproken dat we gelijkwaardig willen samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van hernieuwbare energie. Door te streven naar 50% lokaal eigendom geven we lokale gemeenschappen zeggenschap over de energietransitie en houden we de opbrengsten lokaal. Bovendien zijn het lokale mensen die het zonnepark of de windmolen bouwen en zij zijn van nature betrokken bij die gemeenschap. Hun aanpak is erop gericht om de omgeving goed te betrekken bij het project en de lusten en de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat schept vertrouwen en is de basis voor goed overleg. Daardoor ontstaat er meer draagvlak voor de energietransitie.

Meer informatie?
Meer weten over lokaal eigendom? Bekijk deze factsheet van de participatiecoalititie of neem contact op met Leander Broere.

Meer weten?

Profiel Leander Broere

Leander Broere

Projectleider Energie & Overheden