Lindestraat in Zwolle vergroent met gerecyclede plastics: “vergroening werkt aanstekelijk!”

november 3, 2023

Lindestraat in Zwolle vergroent met gerecyclede plastics: “vergroening werkt aanstekelijk!”

Plastic vervuiling, hittestress en sociale cohesie: je zou deze thema’s waarschijnlijk niet meteen aan elkaar koppelen. En al helemaal niet verwachten dat er een oplossing is voor al deze thema’s tegelijk. Op zaterdag 28 oktober in de Lindestraat in Zwolle werd het tegendeel bewezen. Dankzij een mooie samenwerking in het kader van DCPV tussen Partners for Innovation, ROVA, Save Plastics, Studio MOM, Natuur en Milieu Overijssel, de Gemeente Zwolle en 50tintengroen Assendorp werd  de proef op de som genomen voor het concept ‘City Parasite’. Moeilijk te verwerken plastics worden bij City Parasite verwerkt tot elementen van recyclaat van verschillende formaten. Buurtbewoners werden uitgenodigd om er samen een uitnodigend geheel van te maken. Plantjes er in en klaar is het feestje. Of eigenlijk is het feestje net begonnen, want de blokken leveren een prachtige ontmoetingsplek op voor de buurt.  

“Legostenen voor volwassenen”, noemt Bram Peters de bouwelementen. Hij is eigenaar van Save Plastics, een bedrijf dat 35 jaar bezig is om oplossingen te bedenken voor het plasticprobleem. En dan dus vooral voor die moeilijk te verwerken plastics, want daardoor ontstaan de meesten problemen omdat recycling hiervoor vaak nog lastig is. Maar bij Save Plastics gaan ze juist daarom met deze reststroom aan de slag. Samen met Studio MOM hebben zij City Parasite bedacht om op laagdrempelige manier straten te vullen met deze elementen waar bewoners dan mee kunnen spelen en schuiven. De pilot op zaterdag was dan ook belangrijk, want tot dan toe was het vooral een hypothese dat mensen dit leuk zouden vinden. “Nou, dat is goed gelukt”, aldus Bram.

Hittestress tegengaan

De dag werd afgetrapt door Adriaan Mosterman, vertegenwoordiger van de gemeente én  buurtbewoner, die samen met de bewoners het plan van aanpak besprak. Al sinds begin dit jaar is hij bezig met het project, onder andere met onderzoeken naar draagvlak en behoeftes van de buurtbewoners. Uit dit onderzoek kwam dat vergroening van de straat om hittestress tegen te gaan een belangrijk thema is in de Lindestraat. Een mooie kans om aan te pakken met City Parasite. Dus werden  in voorbereiding op zaterdag planten gehaald om in de Plastic Parasite bakken te zetten.

Links Adriaan Mosterman (gemeente Zwolle), rechts Bram Peters (Save Plastics)

Buurtbewoners aan de slag

Vervolgens gingen de buurtbewoners lekker aan de slag. Beginnend met een groep van zo’n negen bewoners, onder wie twee kinderen, die al snel uitgroeide tot een grotere club omdat voorbijkomende bewoners ook wel benieuwd waren wat er gebeurde. Eén bewoonster kwam net uit de sportschool maar werd helemaal enthousiast van het initiatief en bood aan voor haar deur ruimte te maken voor een gedeelte van de elementen want ze “vond het zo’n betonnen bende”. Daar heeft ze nu een mooi bankje staan met een paar bakken met planten erin. En er werd gelijk ook een tegel uit de grond getrokken om daar ook planten in te zetten. Vergroening werkt aanstekelijk. “Wat mij betreft mag het alleen maar meer. Ik wil ook wel een boom” zei ze vol enthousiasme. Een andere bewoonster was ook erg te spreken over het initiatief. Zij gaf aan dat het “superleuk is dit met de straat te doen. Je ziet meteen dat de straat opleeft en dat iedereen enthousiast wordt. Zelfs in de regen. En mensen die voorbij lopen komen ook even kijken.”

(artikel gaat door onder de afbeeldingen)

Klimaatpositief materiaal

Bram Peters benoemt “hoe mooi het is om te zien hoe de bewoners ermee gaan spelen en het verzetten. Dat mensen het ook graag voor hun huis willen hebben is al helemaal gaaf om te zien. Heel geslaagd dus.”  Zijn hoop is dat de pilot de gemeente Zwolle zal aansporen dit groter  te gaan uitzetten. “Wij hebben een berekening laten doen en daaruit blijkt dat deze elementen, en de productie daarvan, bijna CO₂-negatief is. Ze kosten de aarde 1 cent per kilo om te maken. Ter vergelijking:  1 kilo aluminium kost de aarde 20 euro. Alleen onbewerkt hout uit Nederland zou beter scoren, maar daar moet je dan wel een boom voor kappen natuurlijk. En de plastics, die zijn er al”, geeft Bram aan.

Vervolg in de SallandWeide

Hoe dit allemaal verder vorm zal krijgen moet dus nog blijken, maar in ieder geval zullen  nog meer elementen in de Lindestraat worden geplaatst in december en ook zal een pilot worden gedaan in de SallandWeide in Assendorp. Adriaan Mosterman is positief: “Het is heel leuk om te zien. Je krijgt hiermee bewoners bij elkaar rondom vergroening. Daar word ik blij van”.

Wil je weten wat voor projecten wij nog meer doen op het gebied van de Circulaire samenleving?

Vragen? Neem gerust contact op!

Profiel Ilse Postma

Ilse Postma

Projectmedewerker Circulaire Economie