Leerlingen van Agnieten College Nieuwleusen helpen Gemeente Dalfsen aan nieuwe ideeën

april 21, 2021

Leerlingen van Agnieten College Nieuwleusen helpen Gemeente Dalfsen aan nieuwe ideeën

Op woensdag 21 april bracht Wethouder Jan Uitslag een bezoek aan de leerlingenadviesbureaus van het Agnieten College Nieuwleusen. De leerlingen uit klas 2 gaan als deelnemer van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst de Gemeente Dalfsen de komende weken adviseren over duurzaam toerisme in het Vechtdal en nieuwe innovatieve toepassingen van dijken.

Door klimaatverandering vallen er steeds vaker korte, hevige buien. Dit kan niet alleen zorgen voor overlast in steden en dorpen, meer regen betekent ook meer water in de rivieren. Daarom zijn waterschappen, provincie en gemeenten druk aan het werk om de rivier de Vecht meer ruimte te geven. Dat kan bijvoorbeeld door een dijk te verleggen, dus door een nieuwe dijk verder weg van de rivier te bouwen. Maar de ruimte in stedelijke gebieden is kostbaar: hoe zorgen we ervoor dat een nieuwe dijk meer toegevoegde waarde heeft dan alleen het tegenhouden van water? De helft van de leerlingen adviesbureaus van het Agnieten College Nieuwleusen buigt hun hoofd over dit vraagstuk.

De andere adviesbureaus adviseren de gemeente over hoe ze het toerisme in het Vechtdal duurzaam kunt inrichten. Het Vechtdal is een prachtige toeristische trekpleister: je kunt er wandelen, fietsen, zwemmen, kamperen en er zijn allerlei  activiteiten en evenementen. De kunst is om zoveel mogelijk mensen dit unieke gebied te laten ervaren, zonder dat dit ten koste gaat van de omgeving. De leerlingenadviesbureaus gaan hierover meedenken.

Adviseurs van de Toekomst
Als deelnemer van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel vormen de leerlingen een adviesbureau. Op woensdag 21 april kwam wethouder Jan Uitslag namens Gemeente Dalfsen op bezoek bij de spiksplinternieuwe leerling-directeuren en medewerkers van de adviesbureaus om de opdrachten officieel te overhandigen. De gemeente kan de adviezen van de leerlingenadviesbureaus goed gebruiken volgens de wethouder: “Het gaat met de gevraagde adviezen om twee belangrijke thema’s voor onze gemeente. Ik vind het erg belangrijk dat jongeren juist op deze thema’s meedenken. Vanzelfsprekend omdat het hun generatie raakt, maar zeker ook vanwege hun nieuwe en frisse blik op onze omgeving.”

Volgens Niek Overweg, docent Aardrijkskunde bij het Agnieten College Nieuwleusen zit het wel snor met die frisse blik: “De leerlingen stromen over van de leuke ideeën, uiteenlopend van een partyboot op de vecht, tot een honden uitlaatplek en een uitdagend wandelpad langs de vecht. De wethouder heeft de leerling goed weten te motiveren en prikkelen, om out of the box te denken.”

De zeven adviesbureaus (De Dijklopers, Water Weg, Dijk van een bedrijf, Duurzaam Toerisme, Actief Dalfsen, Green Life Company, en Toerisme aan de Vecht)) presenteren hun advies over een paar weken aan de gemeente en de partners van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht.

 

Wethouder Jan Uitslag overhandigt opdrachten aan leerlingenadviesbureaus van het Agnieten College Nieuwleusen.

 

Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht
In het Vechtdal werken overheden en andere partijen samen aan de toekomst van het Vechtdal, via de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht. 13 organisaties zetten zich samen in voor droge voeten, een mooi groen Vechtdal en goed wonen, leven en werken in het Vechtdal voor nu en in de toekomst. De partners van Ruimte voor de Vecht willen hier ook graag de jongeren uit het gebied bij betrekken, onder andere door het educatieve project Adviseurs van de Toekomst.

Adviseurs van de Toekomst
De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals helpen met verrassende ideeën en nieuwe inzichten! Het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel koppelt het onderwijs aan overheden, bedrijven en organisaties rondom actuele duurzaamheidvraagstukken en beleidsprogramma’s. Leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en MBO gaan als adviesbureau aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst draait sinds 2012 in Overijssel. Er namen al ruim 200 klassen aan deel.

Meer weten?

Profiel Ilse Jansen

Ilse Jansen

Projectmedewerker Educatie & Communicatie