Kick-off AllThings.BioPRO met burgerpanel

april 1, 2021

Kick-off AllThings.BioPRO met burgerpanel

Een bio-economie, dat is onze toekomst. Met het project AllThings.BioPRO betrekken we inwoners bij onze plannen voor een overgang naar een fossiele-brandstofvrije economie. In samenwerking met burgerpanels ontwikkelen we een Serious Game én een smartphone app over bio-economie. De app én de game halen informatie op die gebruikt wordt om de bio-economie verder te ontwikkelen. Maandagavond 8 maart gingen we officieel van start.

Een online kick-off met ons burgerpanel

Maandagavond 8 maart startten we onze Zoommeeting: een kick-off waarbij we in gesprek gingen met 14 enthousiaste en betrokken inwoners. Maarten van Dongen (Natuur en Milieu Overijssel) was voorzitter voor de avond en bracht de discussie op gang. Daarnaast verzorgde Tim Bulters (Natuur en Milieu Utrecht) een aantal andere onderdelen van het programma. De groepsdiscussie was erg levendig, ondanks het feit dat die plaatsvond op Zoom. We hadden het gevoel dat iedereen zijn of haar bijdrage goed kwijt kon.

Een positief en productief gesprek

De deelnemers van het burgerpanel zijn duidelijk overwegend positief over de mogelijkheden die de bio-economie brengen. Ze spraken over hoe belangrijk het is om mensen bewuster te maken van de milieu-impact van hun grondstoffengebruik. Dat kan hen helpen om de milieu-impact te verminderen. Ook spraken we over hoe we ons gebruik van grondstoffen kunnen verminderen.

Biobased voedselverpakkingen: voordelen, problemen en oplossingen

De discussie over biobased verpakkingen was levendig. Er kwamen verschillende voordelen, problemen én mogelijke oplossingen aan bod:

  • Zo hebben biobasedverpakkingen nog steeds een grotere milieu-impact dan het weglaten van de verpakking. Tegelijkertijd zorgt een verpakking er vaak voor dat een voedselproduct langer meegaat. Een oplossing daarvoor kan zijn om vooral lokaal te consumeren; dan is vaak géén verpakking nodig. Daarnaast kan je met lokale winkeleigenaars gemakkelijker in gesprek over verpakkingen.
  • Op dit moment is een biobasedverpakking aanzienlijk duurder dan verpakkingen van fossiel plastic. Als mogelijke oplossing werd genoemd: neem een ‘true-price’ op, inclusief de milieu-impact.
  • Een ander probleem dat werd aangekaart: om over te stappen naar biobasedverpakkingsmateriaal, moeten de grondstoffen daarvoor wel beschikbaar zijn. Het groeien van deze gewassen kost ook land en het land staat onder druk. Hiervoor is het gebruik van biobased reststromen een beter alternatief, omdat deze geen schaarse landbouwgrond innemen.

Wil je meer weten over alternatieve verpakkingsmaterialen? Kijk dan eens op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

We kijken terug op een geslaagde avond! Een volgende sessie met ons burgerpanel is op 12 april.

 

Meer weten?

Profiel Ilse Jansen

Ilse Jansen

Projectmedewerker Educatie & Communicatie

april 1, 2021