Keurmerk: On the way to PlanetProof

september 26, 2019

Keurmerk: On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof: de nieuwe naam voor Miliekeur agro/food. Dit is een andere en internationale naam voor het vroegere keurmerk Milieukeur. Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten (‘On the way to…’).

PlanetProof gecertificeerde bedrijven voldoen aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een bijdrage aan een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn, en recycling. Het keurmerk On the way to PlanetProof is beschikbaar voor aardappelen, groenten, fruit, zuivel, eieren, bloemen, bloembollen, bomen en planten en bewerkte producten.

De voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt PlanetProof als ‘topkeurmerk’ voor voeding. 

Onafhankelijk en betrouwbaar

Alléén bedrijven die aan de PlanetProof eisen voldoen, mogen dit keurmerk op hun producten afbeelden. Daarmee weten professionele inkopers en consumenten dat ze een duurzamer product kopen. De bedrijven worden periodiek gecontroleerd door onafhankelijke certificatie instellingen. De PlanetProof criteria worden elk jaar herzien en zo mogelijk aangescherpt.

Sustainable Development Goals

Met PlanetProof werkt de primaire sector ook aan het bereiken van duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de Sustainable Development Goals voor Klimaat – Bodem, landschap & biodiversiteit – Water – Energie – Productie & Consumptie.

Betrokkenheid Natuur en Milieu Overijssel

Vanuit Natuur en Milieu Overijssel is Ruud Pleune, projectleider Natuur, Landschap en Landbouw, betrokken bij ‘On the way to PlanetProof’. Er zijn twee Colleges van Deskundigen die de criteria vast stellen waar boeren, verwerkers en supermarkten zich aan moeten houden: een voor de plantaardige sector en een voor de dierlijke sector. In beide Colleges is Ruud Pleune de deskundige op het gebied van natuur, milieu en landschap.

Wil je meer weten?

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw