Initiatiefgroep Hessenpoort Natuurlijk vergroent bedrijventerrein in Zwolle

februari 10, 2016

Initiatiefgroep Hessenpoort Natuurlijk vergroent bedrijventerrein in Zwolle

In Zwolle hebben Natuur en Milieu Overijssel, RVO/DuurzaamDoor, Wehkamp, lokale natuur- en milieuorganisaties en de ondernemersvereniging een vitaal samenwerkingsproces geïnitieerd om op bedrijvenpark Hessenport veel ruimte te geven aan groen, natuur en biodiversiteit.

Op initiatief van het bedrijf Wehkamp werken Natuur en Milieu Overijssel, RVO/DuurzaamDoor, lokale natuur- en milieuorganisaties en de Ondernemersvereniging Hessenpoort aan het vergroenen van bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Wehkamp is sinds enige tijd gevestigd op Hessenpoort en heeft uit eigen beweging besloten rond haar gloednieuwe distributiecentrum een groene heemtuin aan te leggen van 11.000 m2. In deze heemtuin is veel aandacht voor biodiversiteit en educatie. Het bedrijf vindt het van groot belang dat Hessenpoort een groenere en duurzamere uitstraling krijgt. Inmiddels is de Initiatiefgroep Hessenpoort, Natuurlijk! opgericht. In deze initiatiefgroep werken bedrijven, lokale natuur- en milieuorganisaties, gemeente en provincie samen aan plannen waarmee Hessenpoort natuurrijker ingericht kan gaan worden. In de toekomst gaan zij het onderwijs en onderzoek betrekken bij dit initiatief.

Concrete plannen
Het project is inmiddels gepresenteerd aan de provincie en bestuurders van gemeente Zwolle. Zij zijn erg enthousiast over de aanpak. De wens is om alle ideeën en plannen samen te brengen in een visie. Hierop vooruitlopend maakt de initiatiefgroep al concrete plannen voor het aanleggen van een broedwand voor Oeverzwaluwen en het inzaaien van een strook grond met een kruidenmengsel voor insecten.

 

Wil je meer weten?