Kan meer grond boeren helpen om stappen te zetten richting natuurinclusieve landbouw?

april 16, 2021

Kan meer grond boeren helpen om stappen te zetten richting natuurinclusieve landbouw? Het Living Lab zoekt het uit met de enquête “Grond en Natuurinclusieve Landbouw”.

In heel Overijssel zetten inwoners, bedrijven en overheden zich in voor de biodiversiteit: tegels in tuinen maken plaats voor bomen en struiken, in stad en land poppen prachtige bloemrijke bijenplaatsen op en de Overijsselse boeren zaaien hun akkerranden in en voeren een natuurgericht maaibeleid.

Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel merkt op dat steeds meer boeren aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw. Toch blijkt dat niet altijd even gemakkelijk: het omvormen van je bedrijf kost immers tijd, geld en energie. En er moet ondertussen ook een boterham verdiend worden! Tegelijkertijd zijn de verwachtingen vanuit overheid en maatschappij hoog. Zou meer grond boeren dat extra steuntje in de rug kunnen geven om met natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan?

Onderzoek ‘Grond en Natuurinclusieve Landbouw’
Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel onderzoekt of extra grond boeren kan helpen om stappen te zetten richting natuurinclusieve landbouw. En zo ja: onder welke voorwaarden? Het Living Lab is op zoek naar boeren die hun ideeën daarover met hen willen delen.

Enquête
Overijsselse boeren kunnen aan het onderzoek door de enquête “Grond en Natuurinclusieve Landbouw” in te vullen. Deelnemen kan anoniem en duurt ongeveer 20 minuten. De uitkomsten van het onderzoek worden als advies aangeboden aan de provincie Overijssel. De provincie gebruikt dit advies om het provinciale pachtbeleid te vormen. Daarnaast gebruikt het Living Lab de resultaten in hun projecten en activiteiten om Overijsselse boeren te ondersteunen richting natuurinclusieve landbouw.

Klik hier om de enquête in te vullen

Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel
Het LivingLab is een (kennis)platform gericht op het in beeld brengen van kansen en dilemma’s onder boeren, kennisdeling en verbinden. Ook wil het LivingLab kansrijke projecten en initiatieven stimuleren in de provincie Overijssel. Het is het eerste project dat is voortgekomen uit de brede maatschappelijke coalitie Rijp en Groen. In 2019 presenteerden zij in het pamflet Rijp en Groen een toekomstbeeld waarin de productie van voedsel en de zorg voor landschap, biodiversiteit en vruchtbare bodems hand in hand gaan met een gunstig bedrijfseconomisch perspectief voor boeren.

Meer weten?

Profiel Ruud Pleune

Ruud Pleune

Projectleider Natuur, Landschap & Landbouw

(038) 4250975 E-mail LinkedIn
Profiel Ilse Jansen

Ilse Jansen

Projectmedewerker Educatie & Communicatie

(038) 4250978 E-mail LinkedIn